Hälgen böri ida..

Hej!

Ida je e friida å he betyder att hälgen böri ida… för min deil så betyder hanje dajin att ja e heijm å säkert som förr friidajin så var e att ta nain sedan tå e var kveeldin, nöög så ska ja föst arbeijt lete meijr på en kommand version ti saandom.net som ja just ha börja på me så tar no leeng enn innan ni fåår sii na på saandom.net… kanske mot såmarin kan ja släpp hanje versionin he betyder att inga stora uppdateringar järs på saandom.net nöög… främst bara vad som hände å nyheijter uppdateras… men fölg me jer på hanje bloggin elo på Saandom.nets blogg hur e gar..

He om he sedan lödajin så på dajin händer e int så mytchi men sedan på eftermidda/kveeld så tå var e att far ti sååndom å var e no bjer i väg me allt folk som komber att va me me hanje lödajin… veijt att e je ungdomsdans i sålv men har bestämd me reijjj förr att bara skjutsar folk tiid na destu meijr var e int… å sedan så lödajin nås ja på telefon,sms,ti viss deil på msn å ti viss deil på facebook… på facebook komber e no na status uppdateringar å undi kveeldin..

Ha en bra hälg nöög så skrivar ja meijr åmmåros..

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *