Sååndom å skola a e vort mäst honje vekon…

Hej!

He je tosdajin tan 23.09 ida å he betyder att åter in veko böri ta slut snart … men ska kort ta va som ha händ me början fråån lödajin å ja lödajin händ e int na vettigt direkt men annos så såndajin vort e sååndom tv å vi hadd direkt sändning  fösta gangon me nya mixerin så bild kvaliten va betydlig betär enn förr å vi fortsätter att förbettär vårt sändnings ytrustning m.m nåja he om he  iallafall så va e jag som feg äran att sänd fösta gangon me ny mixer å he tackar ja speciellt fö å tå speciell vill ja tack Michael som jag trodd att sku vela kör första sändingen me nya mixrin så jag veijt va he betyder å jag je me på he men nytt folk behövs ti gruppin na anna säger ja int.

Sedan så måndajin vort e lete allmänt slött m.m seda tisdajin vort e skolan å onsdajin vort e sååndom å träff na släkt å sedan ti sååndom tv …

Sedan så  je e snart hälgen nöög åt tå var e in special hälg komber att va i skären heila hälgen så komber int ut na alls honje hälgen… så ni je en nager som veijt att ni kan ring me på skär

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *