In veko me lete allt möjligt å in hälg me ennu meijr..

Hej!

Seinast vekon så måndajin vort e att reijd upp baket hälgen å att jölp tel vä mommos.. tisdajin int så mytchi på dajin na lete fixas sedan på kveeldin vort e att far ut å skååd va som sku häänd tå å ja tå händ e int så mytchi vort no att va i sååndom in deil åv kveeldin vä öijberge å bla eld lete.. sedan onsdajin å tosdajin händ e int direkt na fridajin så vort e tå att va heijm å ta na lete å sedan på seinon ut å kör e varv me en.. men tå komber vi ti lödajin å tå kan ja föst säg att e vort in laang lööda fä fo ut kring kl 17 å kom heijm kring 05 så 12 tiimar ut åpå je no in heildeil måst ja säg.. händ ju både he ena å andra på  lödajin men gar int destumerij in på he nöög var så mytchi att skriiv tå… sedan såndajin så vort e föst på dajin att fa ut å träff na folk å sedan kring k l17 ti sååndom tv å seinan 18:30 så sköijt ja om sändningen tär å baket he in kort diskussion tär å sedan ut på byjjin.. å hittar na folk vä öijberge nåter som eldar… så he je i stort hu seinast vekon å hälgen ha vuri he…. 🙂

Ida a e börja in ny veko så få skåa hu innehåls riik honje vekon var tå.. elo ja he veijt ja no i stort sätt reijjj… ida var e int så mytchi.. åmmåros var e skola på onsdajin sååndom tv möte … tosdajin je lete upin enn.. fridajin var e att far ut elo att koll na film elo na jer vä me… sedan lödajin kanske man å far ut men he je int na säkert enn… såndajin säkert bara  chill..

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *