Slut på in veko å en hälg å slute nära fö att böri på na nytt..

Hej!

Nöög tå je e såndajin tan 7 augusti 2011 å åter in veko je slut å åmmåros böri en ny veko å ja he kan va början på na anna å om allt gar som  e ska… nämligen så bilin min som ja har nöög (volvo 460) så jeg int junom besiktningen å ja får bara kör ti tan 13 na meijr föri måst an va fixa elo så måst ja slut kör me an å ja ha välgd att slut kör me an så täföri söker ja et in annin å lete nyan bil nöög å närmst dagan så komber e förhoppningsviis att var affär tå men va bil e var veijt ja int na enn men återkomber no me om ja ha köpt nain elo int å tåli men he får vi skååd tå sedan.

Nå ska ja ta upp lete om hu e a vuri seinast dagan tå iställe 😉

Tosdajin så händ e int direkt na tå va e bara att va heijm å koll läge… sedan fridajin så tå vort e att fa ti <3 Golle Susanna från måronin å sedan va tär ve hon na tiimar å sedan heijm hiid å koll på na bilar m.m men vort int na meijr åv he så föräldran for ti skären å jag å Golle fo ti hon å fix me allt som vi sku ha jort föri for ut som bla mat m.m sedan tå så for vi ut tå å kveeldin å natten så vort e hemma fest m.m å sedan heijm å koll na film å sedan vort e å såv tå å sedan tå så vort e lödajin tå å tå händer e int na på dajin direkt bara me golle <3 Susanna å tar e lungt .. sedan tå var e kveeldin å Golle <3 far i jobb å jag far ut me na folk osv.. en rätt händelseriik löda

Såndajin tå alltså ida så ha e int händ na å komber knappast att händ na mytchi hälder så e var e lungt slut på honje vekon…. få skåd hu nästa veko böri tå 😉

 

Tack all som a jort hälgen bra men speciellt tö Susanna <3 Golle Sötis <3<3

 

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *