Sånda kveeld å en veko gar mot slute..

Hej!

Nöög je vi tå på såndajin tan 29.01 å he betyder att endast 2 dagar tel na mejr på januari 2012 så tå je vi snart 1 måna inn på heje åre  å 11 åter tå tärt e je slut så he a no börja bra heje reijjj… bla sååndom tv två live sändningar å repriser samt 2 revyer.

Nåja he va tå som sagt sånda å vekon ha vuri allt fråån sååndom tv ti pörtom revy om man säger e kort… nåja iallafall så börja hälgen me en hemma kveeld å na lete film skådas å int na anna sedan lödajin så lungt på dajin sedan börja kveeldin me att far ti pörtom fö sku tiid på revy som börja kl 19:00 å ja kan säg att he va in sevärd revy he å åv in annin klass enn revyer som minder föreningar elo tåli som int lagar så maang revyer lagar men annos så kan int ja hälder kalg på sååndom uf revy men båd va bra på eget vii.. nåja baket he så vort e att far ti sååndom tå å tär va e na fest på lokalin så träffa na folk tär sedan vort e na v arv ti stan  å träff na folk m.m sedan sluta han lödajin me att fa jet å sedan heijm tå me Golle <3.

 

Ha e bra slut på januari nö ..

/Falktjin <3 Susanna

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *