He gar meijr å meijr mot såmarin nöög..

Hej!

Nö je vi tå på onsda tan 23 maj å he betyder att he je bara ca 2 vekor åter på maj 2012 å baket he komber juni å tå måst e böri var na såmar om e tänker var na men får skååd e tå sedan baket e a vort juni m.m så ska ta å blick lete bakåt jer nöög tå å …

Hälgen som ha vuri så tå va e skären friida ti löda å tär vort e att städ upp baket vintrin å lag i skick så kan böri va tär å he vort tå en natt på skären få miin deil millan frida å löda föräldran stanna enda ti såndajin men jag vela int he fö ja vela träff golle <3 på lödajin å far ut na lete å kör på lödajin å men he vort int na vidäre he int bara na åminne å na tåli na anna vort e int… såndajin tå sedan så vort e int direkt na föst sedan träff golle å tå e böri ga mot kveeld så far jag mot sååndom å sååndom tv å tär gar tå vårens sista direktsändning kl 18:30 på kveeldin å jag sköijter he mästa i teknikväg he je ljude som bjarne fixar men allt som har att jär me bild m.m så fixar jag å he jeg no heilt okej om enn he va annorlunda enn va e brukar va jag ha int kört na maang ”LIVE” sändningar me folk i studion jag men he e vell som di brukar säg att övning ger färdighet.. så he e vell hede att int va feg så int våg som e hänger på… Nå men sändningen åvklara å reprisin jeg i går kveeld så nöög har Sundom TV – Sundom Lokal – TV Sommaruppehåll ti början på september me sändningar…

Sedan tå baket he på såndajin så händ e int na anna som va na att tal om utan me <3 Susanna tå å ja tär slutar hon vekon..

Måndajin så var e föst att far å handel sedan far å ta na bilder ti sååndom å besök åv fammo miin å baket na mat å sedan händer e int na destu meijr att tal om slutar me na film skådas…

Tisdajin så händer e int direkt na hälder på stan na tiimar från måronin å sedan heijm å fix na mat m.m sedan så far Susanna ut på en träningsrundo å jag fixar me na heijmsiidor m.m å baket he tå så komber hon heijm å vi kollar na tv å fixar na varmasmårgosar å sedan var e natten tå så småning om å baket he tå så komber ju hanje dajin tå som halder på just nöög å he ha int händ na att nämn ida…

Ikveeld elo ja om ca 1 tiima å 30 min så böri ja dra me mot sååndom föst å sedan var e sammåkning ti Åminne för att tär ha avslutning för säsongen me sååndom tv.

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *