Sånda 31.1..Sååndom Tv m.m

Hej!

E je sånda ida tå å på sama gang sista januari 2010 å ja allt va som no passar inn på hanje dajin he som no kan nämnas så je att sååndom tv har extra önske repris sändning kl 18:30 me följand program länk så tiid ska ja tå ti en kl 18 å ja sedan så je honje veckon så gott som slut.. har vuri en innehålls riik vecko å hälg..

Ti he som kan tagas upp så je att har kört ingang Sååndom radio åter nöög å hoppas e ska vider utvecklas me tiidin böri lyssen nöög ti böri me så var heje no bra… ga ti http://radio.saandom.net å lyssen e onair ti kl 01 inatt..

Nåja hälgen vort riktit priima å me vissa undan tag åv vissa personer ja int veijt va e kom åt men nåja rätt händelse riik hälg no.. å ja feg no int direkt riktit tråkot nain gang va no ut å kör å på mäst heila tiind å na vändo ti abc å va e no vort… jetas å tåli som no händer sedan va  e å en nager händelser som int har händ nain förr hälg men he gar ja int na närman in på..

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *