Lete minder aktiv just nöög..

Hej!
Ja som sagt ha vuri lete minder aktiv på bloggin på sistone å je he e ungefär e inlägg i veckon just nöög men ja skrivar så gott e finns tiid.. ja he finns no orsaker ti att ja int ha skriva na jer så bla fixar ja på ny version ti saandom.net men som sagt e tar no en good stånd enn innan ja kan släpp na slags test version men kanske ti april kan e böri kom na…

En litin första blick får ni jer ...

Ja hede om he men nöög så lete bakåtblick m.m

Ja seinast vecko a e vuri lete meijr skolarbeijt enn normalt men entå int na för mytchi…sedan så mot hälgen så friidajin rätt lungn sedan lödajin så vor e att fa ut å tå va e rätt mytchi.. nåja kanske int men entå råddas he va e å ja vejijt vissa vort fitti m.m men ja ska tal me ti persondren personligen å di ska få en ursäkt och å leteextra som ni komber var glad uvi :D… å ja ni som va me nämner inga namn men ni får tå på nytt skååd ett me vissa undantag… l å o behöver int skå ett så mytchi men k å k får skååd ett.. haha..

Nåja honje vecko så e je skola åmmåros å sedan int na meijr å ja nöög je e int alls na leeng ti arvingarna na meijr för he ej 26.2 å ja he e nästa friidaskveeld å hoppas så maang som möijligt komber tiit tå.. :p

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *