Vekon e igang nöög tå..

Hej!

E je tiisda kveeld nöög å åmmåros je e reijj onsda å ja int na lagt ti hälgen baket he så sku snart vela veijt om ja ska fa ut på friidajin elo om e var som normalt på lödajin ja far ut honje veckon å men hede komber int att var bestämt na föri tidigast på torsdajin hur ja jär… kan var friidajin så var e ju lete om växling… nåja annos så har kumi igang me uppbyggnad åv ny version ti saandom.net nöög men he betyder int att ni komber att sii na resultat enn på en good tiid gar no mot våren innan na komber att änder på saandom.net men så ni veijt så je e på gang… annos så sundom.nu komber var na heilt nytt ska änder på plandren nöög men innan ja får na på sundom.nu så tar e no läng… ska lag saandom.net först… sedan komber rästen… nåja he om tekniska sedan så böri kör ihop se me skolan na lete nöög å som e siir ut var meijr me he å ja sku int årka men vetja e ska komm motivation ti he å..

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *