Påskvecko,Sååndoms radio m.m

Hej! E je påskveckon 2010 nöög tå å stor deil je leedi fråån ida elo åmmåros ti måndajin elo tiisdajin så nöög je e ett liitit länger ledigheitj föri han skööna såmarin så snart komber å allt anna vi ha vänta på… Nåja he lilla schema jag har såje langt så je att torsdag lete smått på dajin å sedan Sååndom tv å ungdoms grupps möte tär på kveeldin å ja baket ha kanske fa ut me teijje sååndomboan elo na… sedan friidajin int na direkta planer, lödajin ut ti sååndom å va e no var… Rästen har ja int fundera na på enn. He om miin planer sedan så sååndoms radio saandom.nets radio rullar på uvi heila hälgen så ga ti http://radio.saandom.net Vi kontakt / problem kontakt falktjin@saandom.net (msn)

Sååndoms radio sänder nöög å..

Hej! Vill meddel att sååndoms radio / Saandom.nets Radio sänder nöög å enda ti månda måronin, allt je som normalt så langt men teknisk och sändnings mässigt osv så har vi ändra på he chema så att e siir ut på följand viis: Fredag kl 18:00-22:30 Härlighälgmys kl 22:30-00:30 Dansbands Mix Lördag kl 00:30 – 03:00 Blandat kl 03:00 – 05:00 Dansbandsmix kl 05:00 – 14:00 Blandat kl 14:00 – 18:30 Hälgmys kl 18:30 – 22:00 Blandat kl 22:00 – 00:00 Dansbandsmix Söndag kl 00:00 – 01:00 Blandat kl 01:00 – 05:30 Hälgmys kl 05:30 – 10:00 Blandat kl 10:00 – 12:00 Dansbandsmix kl 12:00 – 16:30 Hälgmys kl 16:30 – 20:00 Blandat kl 20:00 – 22:00 Dansbandsmix kl 22:00 – 02:30 Hälgmys Måndag kl 02:30 -> Blandat. /Falktjin Denna tablå kommer snart upp på http://radio.saandom.net

Ny design på bloggin..

Hej! Bara för att e böri kännas som att e gar meijr å meijr mot våren så nöög fråån ikveeld har bloggin ny design åtminstone heila våren kan var ändring mot slute åv såmarin.. tycker annos att design måst man änder nain gang för att viis att man e aktiv på bloggin. /Falktjin

Sundoms Ungdoms Tv

Ja hej! Tänkt jer ta å säg att Stv Ungdom elo Sundom Ungdoms Tvs heijmsiido på http://www.ungdomstv.net bla förnyad design och logo m.m så allt siir mytchi fräschan ut nöög, + allt e finns nöög meirj på dialekt å standardsvensk.. Sedan så återkomber ja me meijr info seinan.. kontakt angåend ungdoms tv på info@ungdomstv.net /Falktjin

Je in i mars å allt gar frammåt..

Hej! E je en god stånd sedan e kom na jer på bloggin sist men e har siin förklaringar bla så arbeijter rätt aktivt me deils nya saandom.net å deil miin egen heijmsiido på http://falktjin.saandom.net å sedan nager minder viktiga siidor samt att skolan tar lete meijr tiid nöög å att satsar meijr på sååndom tv å ar saker så har no å jär men ska försök kom me minst ett blogginlägg i veckon framåt så ni veijt va som händer… Får nager vinterbilder fråån Sååndom jer: /Falktjin