Såmarin,sååndom,skäären m.m

Gokveeld!

He je sååmar nöög å tå je e sååndom å skären som gälder ti meijr enn 100 procent å ja sååndom tv så har fö engangs skull lete läger prioritering… men sååndom tv så filmningar je e no på gang men jag har tyvärr int na tiid att delta i he som vort planera på sista sååndom tv möte fö våren.. nåja na filmas ska no var åv å.. sedan så sååndom satsas på deils junom saker i byjjin å junom nyss uppdatera saandom.net som komber att uppdateras me info heila såmarin… sedan så övriga språk komber na snart..

Sedan i övrigt så lete kort va som händer i storadrag kommand veckor så je att nöög två veckor i raad je e rätt lungt å sedan endast på hälgan je e lete meijr aktivitet men tå sedan komber messåmarin å tå var e endera skärifest elo så var e att dra ti na anna ställ som ja int veijt åv enn… baket he tå så je e lete lungt åter … 4 juli konfirmation, sedan var e å pack å sedan 8-11 juli åland…. sedan baket he je e int na langt na meijr ti 24.7… som je ett åv såmarins viktigast datum.

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *