Tosdajin tan 29.07 skären m.m

Hej! E a gaji nästan en veko nöög åter tå tå e je tosdakveeld nöög å åmmåros böri hälg vilket både känns skönt å int skönt fö me tanke på he att ja int veitj va ja ska jär i hälgen je en sak men in annin sak je att ja veijt int hälder om föräldran komber att far ti skären na alls honje hälgen men ja hoppas att di far på lödajin å je i såndajin åtminstone men hälst sku di få far åmmåroskveeld å kom föst på såndakveeld fö tå får ja e å var riktit riktti suuper hälg oberoedn om e var som ja tänkt elo int… nåja he om he sedan så finns ju två klipp upp på youtube fråån lasse stefanz i fageröjjen tan 24.07 men tå ja a vuri i skären sedan tisdajin å bort heila dajin ida så komber e tidigast åmmåros att kom upp he sista klippe/klippen fråån fageröjjen…. Nåja siir fram mot in bra hälg nöög tå å hoppas på att få va ömsandheijm minstone lödajin ti såndajin….. /Falktjin

Åter en hälg a gaji nö tå..

Hej! Hälgen som a vuri så a vuri bästa hälgen hittils i såmar åtminstone om man tänker på va vi ha fått jär.. som nöög friidajin jeg e lungt tel bara ut na lete å såde men tå sedan lödajin for vi ti fageröjjen å tär va e minnst sagt fullt drag å dans ti sjölvaste Lasse Stefanz å Roxie som  å va heilt okej att lyydes på men så klart je man på siin favoriter så ska e va mytchi föri e ska ga åt helviti så jag va så inn i e ja att kan int säg na anna enn att bästa på leeng… nöög ska vi ta e lete lungnan i veckon åså skådar vi va vi jär ti hälgen tå… Ti Sist Bjuder ja på  Två Videoklipp fråån Fageröjjen..: /Falktjin

Åland å skären…

Hej! E på åland nöög å e på fasteras skäre… jer på slätholman å allt e skönt å fiint jer lungt je e å varmt m.m så skönt att va på åland nöög tå allt e som bäst jer på åland å på åland m.m så skönt a e vuri… igår va vi ut ti prästö å skåda på tå sååndom spelemän spela tär å tå filma ja na lete tär å ti klippen komber upp på youtube baket ja a kumi heijm å redigera di na lete… å nöög je e en natt åter jer på åland så e böri va lite åter men entå så a e vuri skönt att va jer i en nager dagar å specielt nöög sedan igår tå vi kom ut hiid ti fasteras skäre på slätholman å jer je e vaker å ja en nager bilder komber fråån nöög ikveeld.

Åland nög tå i en nager dagar fram uvi..

Hej! E på åland nöög tå å ska va jer ti sånda kl 14:25 tå viking line gar tibak mot åbo å sedan buss mot vasa tå å heijm i sååndom krong kl 01 tidin å sedan tå endera ut en  ståånd elo direkt heijm å såv.. nåja he om he nöög.. går dajin jeg meijr elo minder åt ti att reijs tå vi starta kl 14:50 fråån sååndom å va ca 19:50 i åbo å sedan tå for m/s isabella fråån åbo mot långnäs kl 21 å i långnäs va vi kl 01 å tan to vi bussin mot mariehamn å sedan så föri mariehamn steijg två pers åv å sedan direkt vi hadd kumi uvi gränsin ti mariehamn så vänta fasters sambo robban på me me bil å tå kört han me heijm å tär jag ja nästa direkt å ligg å nöög a ja vuri vetchin i ca 30 min å fundra på å lag na frukost, ska föst vänt lete å skåd om kusin vaknar snart, annos så veijt ja faktist int så mytchi va som händer ida elo rästen åv dagan, men hör åv me minst en gang om dajin jer på bloggin å på fb postar ja statusar så ofta e händer na nytt.. /Falktjin fråån Åland

je på m/s isabella

Gokveeld! Je nöög tå på m/s isabella å je på väg ti åland nöög å vi e lete väl in tiima på väg fråån åbo å fram i långnäs kl 01.. så ca 3tiimar tärt he nöög. Höres kanske tå vi komber i land annos var e åmmåros.

Sista natten föri man reijser…

Hej! E ja sista natten nöög tå föri ja reijser bort en nager dagar å tar lete semester om man kan säg så… janå iallafall så tar ja ledigt fråån saandom.net å sundom.nu rästen åv veckon endast hanje bloggin komber att uppdaters undi rästen åv veckon saandom.net å sundom.nu så tar ja åter uvi ti 100% på måndajin å tå ska en junomgang järas åv att allt a gaji bra medan ja a vuri bort lete… har personer som skäijter driftin åv saandom.net å sundom.nu medan ja je bort så allt ska boda rull på som vanligt hoppas ja… om int e funkar så skick på e-mail webmaster@saandom.net elo steve.mattsson@hotmail.com. He om he nöög så halder ja på å fixar datorin fö reijson ska ha me min bärbara dator å mokkul(3g) så ja komber att va online no en deil säkert fast ja e på semester men ja ska bara chatt å jär minimalt på internet, e ja inlogga så betyder int he att ja e annträffbar för datorin kan va igang bara fö att stream musik elo skååda nain film elo na… Ha e bra nöög så dycker e no upp na inlägg jer åmmros nain gang… /Falktjin

Konfirmation å hälgen je uvi…

Hej! Igår vort e int na skilt anna enn en vändo å hälls på fammo å faster å ti å sedan heijm å na lete festas å baket he int na tå… ida såndajin tan 4 juli så va e kusins konfirmation som sto på programme å baket he så vort e kaffe bjudning i sååndom tå vä kusindren å farbor mfl… å tär va e heilt skojj no å Grattis anna vill ja säg enn en gang ti konfirmation. /Falktjin me  4 dagar åter tärt e bjer å…