Böri ga meijr å meijr mot höst m.m

Hej! E je sista veckon i augusti nöög å he betyder att e je villaåvslutning nöög ti hälgen så var fö miin deil å säkert fö fleijr ar å att far ti skären uvi honje hälgen men säkert var e no int sista hälgen heje men iallafall så men sista hälgen i augusti je e oberoend så men sedan så var e ju meijr å meijr som händer å nöög fram uvi.. hälgen bakit så böri ju sååndom tv me sändningan fö höstin 2010 alltså på såndajin 5 september kl 18:30 je he å tå var e ju he varannin vecko m.m Fö egen deil så je he påväg mot he betär tå ja a skaffa ny bil å att allt anna böri reijd upp se m.m så får hoppas att allt komber att ga bra me allt å att e ska fortsätt att ga mot he betär så int na komber att skiit se na meijr… /Falktjin

Handel in volvo elo ford??

Gokveeld! Ha in leenger tiid försökt var åv me min ford mondeo 1,6l clx 1994 utan att lyckas men nöög far an som lindobil/reservdeils bil fö 200€ elo bud… nåja he om han sedan så a ja skåda på bla nissa sunny,ford mondeo,focus,escort m.m å volvo,renault å pösö men nöög just star e millan in volvo 460 1,7l GL å Ford Escort 1,6 CL så nain åv ti komber ja att kör i hälgen… Så ska skåda nöög åmmåros ska ja ti vörå å skååd på volvo 460in å baket he e ja tå endera ägar ti han elo ti en ford escort he får ni reijda på i hälgen… /Falktjin

Dåli uppdatering åv bloggin…

Hej! E dåli på att uppdater bloggin just nöög men e je höstin som böri nöög å tå je e att kom in i en ny rytm å he ja int så lätt all gangor men ska försök att hald bloggin lete meirj uppdatera nöög fram uvi men augusti kan e no händ e je dålit men i september å fram åt ska ja no ta å försök förbeter me me bloggase så ni får ta å läst na skvalder elo na anna onödot… Bjuder på en nager höst/seinsåmar bilder jer: Uppdaterar meijr nain da snart.. /Falktjin

Sånda 1.8 så vi je inn i Augusti nöög tå..

Hej! Ska ta å sammanfatt hälgen nöög tå… Börja me na lete testkörning åv föräldrans ny in handla bil å tiid jeg heila friidajin meijr elo minder å na anna händ int han dajin sedan lödajin så va e rätt lungt i börjane åv kveeldin sedan vort e no en deil köras meijer enn på flerijr vekor faktist å he va no heilt okej måst ja säg.. feg lete jölp åv en annin å tå vi sku kör na folk ti sååndom så ja int behöva kör två varv så me två bilar feg vi e att ga på halva tiidin åv va e sku a gaji om ja sku a måsta kör två vändor… å baket he så va klockon kring 5 så tå tyckt vi(jag) att e börja va dags att far heijm å nöög ida så a e int händ direkt na såvd rätt leeng å nöög ikveeld årkar ja me int ut na så var vell int föri ti nästa hälg nöög tå.. /Falktjin