In vecko som börja i katastrof sluta rikti bra

Hej!

E ja månda nöög men ja ska ta å sammanfatt seinast vekon lete kort jer så att ni hänger me i hu e gar..

Fråån börjane börja allt i katastrof på måndajin tå bla sundom.nu jeg ner å he mästa data försvann men nåja he vort kaos iallafall men jag börja arbeijt på e direkt så på tisdajin va reijj mytchi upp å på onsdajin elo tosdajin minns int exakt men iallafall så tå va he upp istortsätt allt utom tå gravsiidon på http://gravar.sundom24.fi men he komber att fixas iskick snart he å men vissa ar saker ska fixas föst så int e var na meijr stopp mitt it… sundom.nu vort ti sundom24.fi så he betyder att sundom.nu gar i graven inom kort men sundom24.fi tar uvi allt så ingenting försvinder kan händ e var meijr i framtiidin… sedan så komber vi ti fridajin å tå vänder om man säger så me tanke på både ena å andra… e film kveeld jer vi me å he var en toppen kveeld om enn e vort lete kort kveeld men iallafall så va he bra sedan lödajn va e föst mommos kalas å sedan att fa ut åpå å e vort rätt mytchi köras janå he berodd iofs på att e va fest i solf å att e å va ungdoms dans i solf så täföri vort e mytchi men hinda men in vendo ti malax å ilödast å sedan lete anna… sedan så såndajin säger ja int så mytchi anna om enn att e vort bästa dajin på heila veko men å på mytchi leeng

Tack fö in minnes värd vecko all ni som ha vuri inbland men speciellt en pers dö veijt sjölv vem dö je 🙂

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *