Nö je e början på en veko som böri i november å slutar i december

Hej! Ska nöög kort försök att ta upp lete om va som ha heend seinat veko alltså 22 – 28.11 Måndajin: va e lungt på dajin , mommos på kveeldin å na tåli Tisdajin va e tidiväkning sku va i korsnäs kl 09 så e vort att stig upp typ kl 07 å tå va e skola ti typ kl 13:30 vort e vell å sedan heijm å heijm tå lete bakit kl 14:20 typ elo na å sedan tå ta e lungt in ståånd sedan jet na å sedn lete föri kl 17 så mot melmo å tär jeg rästen åv han kveeldin 😉 Onsadjin händ e int direkt na lete heijmsiidor å tåli men annos lungt Tosdajin så tå händ e int så mytchi på dajin kveeldin å träff susanna å ja tär slutan handajin Fridajin så händ e lete på dajin å sedan kveeldin vort e far å handel först å sedan heijm å böri ta na lete å sedan int så mytchi anna.. Lödajn kan ja direkt säg att ja han dajin e händ mäst… elo ja kveeldin dajin va rätt lungn så men kveeldin sedan så for mot melmo å sedan direkt baket he ti sååndom å tå vort e int så mytchi anna enn na lete träff folk men sedan en deil köras ti fester m.m å va vell ut ti runt kl 04 å baket he ti susanna å tär slutan han kveeldin/natten om säger så 😉 Såndajin så böri på sama ställ van lödajin slutar å ja han dajin hände e int så mytchi men he behöver e int allti hälder tå man e me hon bäst å hos hon bäst så dajin var ti kveeld å tå far ja heijm å tå var e en lungn kveeld fö kl e närman 20 tå så ja he va vekon he i stora drag.. Tack all som jort hälgen minnse värd speciellt tö

In veko me lete allt möjligt som sluta me sååndom tv

Hej! Vekon som a vuri alltså 15-21.11 så ha e i stort händ heje… Måndajin så int så mytchi på dajin sedan på kveeldin vort e att fa ut mot sååndom me susanna å sedan händ e int direkt na tär så vi for ti stan å sedan nästan direkt ti hon å tär lömna vi tå rästen åv kveeldin , så he vort en kveeld me hon bäst he 😉 Tisdajin sedan så vort e skola på kveeldin å sedan baket he vort e att fa ti S å tär va ja tå en ståånd å sedan heijm.. Onsdajin så händ e int så mytchi på dajin sedan kveeldin så vort e att fa på bio å sedan baket he ut lete på stan å sedan sluta he å i melmo 😉 Tosdajin va in lete minder händelserik da… tå va ja bara heijm å fixa lete me na heijm siidor… Sedan fridajin så vort e att föst kl 13 fa mot sååndom å sambel upp na folk å sedan me ti ti stan fö di sku vidäre me buss ner ti åbo å sedan sverige.. nåja baket ja fört ti ti stan så hämtar ja upp anna å Susanna å sedan ti sååndom föst heijm me anna å sedan ut på byjjin å ta na bilder… sedan så vort e kveeldin å föst feg ja tibak “mokkulan” åv steve å vi tala lete me han å sedan ut på byjjin å kört me na folk osv i maang tiimar sedan mot kl 00 elo 01 va no kl hinda var å tå for vi ti stan å sedan ti melmo å tär vort e maang härliga tiimar tel 😉 Lödajin händ e int direkt na bara lete tagas åv na goudan på kveeldin å ja tär slutar he … Såndajin så int så mychi men sedan så ti fammos så koll läge å sedan ti sååndom tv å heijm tedan ca 22 så ja en heilt bra veko å hälg ha e no vort .. Speciellt tack ti ti som jort bla fridajin ti in minnes värd kveeld men störta tacke gar ti tö dö veijt vem 😉 /Falktjin

In veko a gaji men int sedan ja blogga men iallafall

Böri fråån tosdajin tå .. tå händ e int direkt na fridajin så tå feg ja heijm bilstereon ja hadd beställd början på vekon så vort att kopel han å test han lete men he verkliga teste vort föst på lödajin… Nåja lödajin tå så på dajin bara na lete tv skådas å sedan bakit kl 15 ti annas på kalas å tär tå enda tärt ca kl 19 nästan å ja heijm tå å ut direkt tibak ti sååndom, å sedan tå var e sååndom,stan å malax som tar mäst tiid han lödajin.. sedan heijm ca kl 04.. Såndajin var e int så mytchi na lete hockey å formula å rally å sedan hockey spänning fin – swe som vort 4-1 ti slut… Måndajin nöög så vort föst mommos på dajin å sedan på kveeldin vort e att fa ut å sedan ti melmo som böri var mett andra heijm nästan 😉

He bara rusar framåt nöög så ja glömer att blogg nästan..

Hej! Vi ha hinda kom 11 dagar inn i november nöög reijj så he betyder att e je nästan två vekor sedan ni ha hört na fråån me , men va jär no he ni veijt ju vann ja finns om ni vill tal elo frååg na så ta kontakt å funder me me om e je na ni funderar uvi fö bloggin uppdateras verkligen int enligt na schema just nöög.. Nåja he om he nöög ti lete kort va som ha händ seinast tiidin 🙂 Om vi böri fråån börjane åv förrvekon så ja tå händ e int na mytchi direkt en lugn veko å såde… sedan tå fridajin va e na typ åv släktkalsa samt fammos 75års kals så tiid jeg heila friidaskveeldin.. sedan lödajin så vort e föst lungt på dajin å sedan att fa me na ljus ti na gravar å sedan baket he börja man förberäd se fö in krogkveeld å sedan tå ca kl 21 va man i stan å träffa tär Susanna å direkt ti ollis å tär va vi tå stor deil åv kveeldin fö utom na kring kl 12 fö tå for vi en sväng ut å kör me en ti en fest i sååndom som no int va na direkt fest men iallafall så feg ja en födelsedags drink tä tack fö he 🙂 … sedan tibak ti ollis å tär enda tärt e stängd å baket he ti en pizzeria å betällpizza… to leeng men va gott å ja baket he va uppjiti så vort e taxi heijm å direkt å såv baket in bra kveeld me bra folk 😉 . Sedan såndajin så såvd en stånd men dålit.. men sedan tå kl 15 vort e att far föst å plock upp kusin å sedan att plockupp hon bäst å sedan ti Sååndom föst heijm me kusin å sedan ut å ta na bilder ti västeruvi vort e faktist bara men bra vort e entå å sedan så vort e sååndom tv å tär va e fullt upp kan man säg… nåja sändingen jeg bra men he va tackvare att vi all veta va vi sku jär… nåja tack å e bra jobb säger ja åt all som va tär :)… sedan baket sändning jeg e int fullt så bra men iallafall sluta e bra … tack fö in lyckad hälg å veko säger ja speciellt ti ja ni veijt sjölv å spec en 😉 Sedan så honje vekon som je igang nöög så ha e int händ så mytchi anna enn att e va skola på tisdajin å igår lete ut åpå å sedan me hon bäst han bäst kveeldin på leeng 😉 Kan no säg he å jer på bloggin att a gajin uvi en måna nöög me Susanna 😉