En härliig veko som börja på 2010 å sluta på 2011..

Hej!

Böri alltså fråån måndajin tan 27.12 nöög tå å ti såndajin 2.1.

Månda 27.12  En rätt lungn da… endast fammo va ti ås å ja ti sååndom baket hadd fört heijm hon..
Tisdajin 28.12 Böri allt lungt.. föst ti momos å na tåli å sedan på kveeldin tå föst ti Susanna å sedan på Sååndom tvs julfest, bakit så slutar e vä Susanna.
Onsdajin 29.12 Så tå böri e vä S å sedan heijm hiid (ti föräldran) på mat å sedan baket he ti mommo miin å baket he tå tibak ti hon å en kveeld som sluta ganska tidit åv olika orsaker men iallafall lungt…

Tosdajin 30.12 Tå je allt påväg å var betär så årken m.m komber tibak så böri var ti mänisko på nytt… kveeldin föst ti fammos å sedan ut på byjjin å sedan ti Susanna, å tär en lugn hemma kveeld/natt.

Fridajin 31.12 Så je allt bra föutom att int veijt åv na vann ska va på nyåre… men sedan var e kveeldin å tå komber vi ås ti en fest i sååndom å sedan ti in annin i sålv så allt vort bra å natten så tå ska heijm  så föst en uppfriskan promenad sedan taxi ti melmo 😉

GOTT NYTT ÅR 2011

Lödajin 1.1.2011  Så var e  int nain da egentligen fö stiger upp ganska seint men iallafall så allt bra å sedan seinan på kveeldin så var e att far ti sååndom m.m å en vanli lööda alltså.. slutar ca 02 å tå ti Susanna…

SÅndajin 2.1 så böri lungt… sedan kveeldin sååndom tv å tär så sänder ja första sändningen fö 2011 ti störst deil å allt e priima .

Så så tack spec Susanna <3 Falktjin 😉

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *