Januari je uvi halvägs nöög tå e je 24 ida…

Hej!

Om tar e såje kort jer nöög föst så vill ja bara säg åt all att ni som veijt va ja talar om så je e så att portal siidon me festbildren osv je ner tyvärr å ja kan tyvärr hälder int säg når siidon je upp på nytt fö e je lete osäkert hu e sak var i framtiidin me allt… dock så siidon å bildren m.m så ska kom upp no snart meddelar om he sedan…

Nöög ti hu seiant vekon ha vuri..

Måndajin 17.01 så händer e int så mytci tar e lungt baket hälgen.. kveeldin mommos
Tisdajin 18.01 så lungt på dajin sedan kveeldin såböri skolan fö 2011 å sedan han kveeldin slut
Onsdajin 19.01 han dajin je e lungt på dajin na heijmsiidor å tåli sedan kveeldin vä Susanna å tå var e na film m.m skåådas trevlig <3 Tosdajin 20.01 händer e int direkt na bara heijmsidor å tåli... Fridajin 21.01 så e dajin rätt lungn kveeldin så bara heijm Lödajin 22.01 e dajin lugn sedan mot kveeldin så å hämt Susanna å sedan på hockey Sport - Tuto som sluta 6-5 bakit 63:51 min (1-3,1-1,3-1,1-0) , sedan vort e sååndom å staan m.m sedan på seinon ti S å tär vort e filmkveeld å sedan sluta e tär <3 😉 Såndajin 23.01 böri e lungt å ja han dajin slutar å lungt .. fråån början ti slut i Melmo vä Bryyden kort å gott sagt 😉 Härlig viik tack all ..... Susanna <3 Falktjin For3ver ... /Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *