Nöög je messåmarin uvi å na nytt närmar se…

Hej!

Nöög tå så je vi alltså i slute på juni å messåmarin je 2 dagar bort så he ha vi klara åv å he vort en speciell messåmar he me både he ena å andra spec tå me golle Susanna <3 he tackar ja hon för men såklart all ar som besökt ås elo som vi besökt så je å värt ett tack… va annos fö ti som int veijt på skären på röijnskäre heila messåmarin så he jord ju e ennu betär… föri he finns e int så mytchi att ta upp så skippar he .

Skådar frammåt iställe fö nöög om ca 3 tiimar så var e att böri fa mot Åland me buss å he tå såklart me hon bäst man kan far me alltså Susanna golle <3 puss åp de. så så åså va tär tå ti såndajin elo ja natten ti måndajin var e att far tedan tå på natten å i åbo på måndas måronin å i vasa åter nain gang på dajin…

Tar nöög tå alltså lete semester jer tå me golle mett Susanna <3 hoppas att kanske hör åv me na fråån Åland undi vekon annos hör ja åv me na början på nästa veko…

Härligt härligt å tack tack ti allt Susanna <3 å tack fö att dö finns…

/Falktin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *