He je in veko som böri ida men ojoj vilken hälg e vort…

Hej!

He je nöög månda kveeld å en ny veko ja igang nåter å snart je vi halvvägs inn i september tå å ja he betyder att tå komber ti slute på vekon å tå var e sååndom tv.

Men om sku ta å funder  på hu e a vuri seinast vekon…

Böri me måndajin tå å je e lungt å int na direkt på kveeldin ti mommos å he va allt han dajin 😉
Tisdajin så je e  lungt på dajin å sedan mot kveeldin var e att far föst å hämt Susanna å sedan ti sååndom å sååndom tv fö att kör repris sändningen tå å tär je vi tå tärt he je uvi å baket he tå mot Susannas å tär var e tå nager tiimar å sedan heijm tå å bake he vort e int na meijr…

Onsdajin så börja e föst me att far ti vörå me moster ti mommos sommarställ å sedan tå baket he ti mommos na kort å sedan heijm kort å baket he ti sååndom å sååndom tv fö möte å sedan baket he var e att fa ti Bryyde <3 å tär var e na film m.m å sedan å såv å tär slutar he.. tosdajin så böri lungt na lete på stan m.m sedan ti fammos mot kveeldin å sedan hejim ti bryyden na kort å baket he heijm 😉

Fridajin tå så böri lungt å sedan tå så mot kveeldin ti Susannas å sedan så itn så mytchi bara hiid å koll läget å test na saker å sedan mot sååndom å träff na folk m.m å sedan na lete köras.. sedan hiid å koll na film å baket he så var e att ga såv.. lödajin tå sedan så je e in lungn da å sedan så var e att fix se fädi fö att far mot sååndom å sedan mot fageröjjen å tär var e in toppen kveeld/natt å baket he tå ti sååndom på in efterfest å sedan tå så vort e att fa ti bryyden <3 å sedan tå såndajin å allt bara lungt.. hon for i jobb å ja jag lömnar tär osv sedan var e att fa ut å träffar hon sedan på stan påväg heijm å sedan ti hon en stånd å sedan heijm.. in veko va slut å he va ja å på na viis 😉

Nåja je måndajin nöög å sedan så ha e vuri ti mommos ikveeld å sedan så int na mytchi anna..

Härligt å härligt å tack fö dö finns <3 Golle Susanna

/Falktjin

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *