Hälgen je jer å jag e på bättringsväg.. dock e ja int 100%i

Hej! Nöög je e lödajin tan 29.10 å he betyder bla att mamm fylder ida å att e je sista hälgen i oktober 2011 m.m så he e bara ca 2 månar åter på 2011 nöög tå men ska inom november enn hinn me miin,kusins å bryydens å nager tel så he var mytchi födelsedagar innan heje åre je slut enn å mytchi anna ska hindas me å så var no en slutspurt som heijtet duga heje innan heje åre je slut.. ska bla hind me 4 sååndom tv direkt sändingar å 4 repriserenn heje åre å ti ikea tan 19 november me sååndom uf je nager åv plandren som ska hindas me … Å fö att int glömbort he så komber mytchi härlig tiid att spenderas me Golle Susanna <3   /Falktjin

Åter uppåt -> Bloggin int bara han utan allt ha vuri upp å ner…

Gokveeld! Allt je påväg att var betär nöög baket in ordentli förkylning som drabba me seinast tosdajin å nöög tosda vekon baket så halder e på å reijder upp se.. elo ja allt je int 100% enn men e halder på å reijder upp se å endast na smått snuvo å hosto åter nöög tå  så snart ska e vell böri ga åter ti he normala å ja allt anna ha no gaji vidäre.. missa ju en hälg meijr elo minder tå ja va sjuk nö tå åså missa ja kusins 14års kalas å men kalase je åvklara me ett kaffe bjudning igår kveeld så feg träff lete åv släkten fö he, dock int all men  entå.. He om va som ha vuri nöög je e tå 27 oktober å endast 4 dagar tel så je e november å nager dagar tel så fylder ja sjölv tå å baket ha fortsätter e me bla kusin m.m å ja he je å minder enn 2 månar ti 24 december å så minder enn 2 månar ti julaftonin å 2 månar å endast nager dagar ti nytt år 2012 tå å så he böri no  va slut på heje åre ganska så snart tå å… Ha e bra nöög all så synns vi förhoppningsviis ut åpå på lödajin tå om ja e så friisk så klarar åv e… Tack fö allt Susanna <3 Golle 😉 /Falktjin

Höstin rullar på me bla Sååndom tv..

Hej! Höstin rullar som sagt frammåt nöög heila tiidin å sååndom tvs sändningar fö oktober 2011 je uvi endast en repris sändning på tisdajin kl 19:00 je åter na meijr heje åre å baket he så gar e 3 vekor tärt nästa sändning som je tan 6 november kl 18:30 å baket he rullar e på tå enda ti våren 2012 osv osv meirj om sååndom tv kan dö skåd på www.sundomtv.fi å tär finns e å en blogg undi sundomtv.fi/aktuellt/ så tär finns bla kommande program å seinast program samt ar saker som häder inom sååndom tv som je na att tal om åt världen. Sedan så anna som händer nöög i höst je att saandom.net byggs om na smått men he drar ut minstone ti nyår om int länger föri  e var na förändringar på siidon så ni får pust ut enn om ni trodd na anna.. sundom24.fi så je nöög meijr sååndoms portal me nyheijter,blogg,forum,e-post m.m så he löns att jär e besök tär… Vidäre så finns e å ar saker som händer men int na som tas upp jer men iallafall så ni ska få in nager besökvärda länkar jer… Sundom24.fi Sundom24.fis Blogg Sundom24.fis Forum Sundom24.fis E-post Saandom.net Sundomtv.fi Sundomtv.fi Aktuellt/Blogg Syöta Susanna <3 Golle mett /Falktjin

Nöög je allt på gang m.m mitt i oktober..

Hej! Ha nöög kumi ti tan 16 oktober 2011 å he betyder att hööstin e jer på allvar å att e je minder enn 3 månar åter på  år 2011 tänk he minder enn 3 månar tärt e var 2012 å ca 2 månar å 1 veko ti julaftonin. Nåja he om he nöög te lete ar saker … Ja kan säg att i måndast alltså 10.10.2011 så vort e 1 år ihop me he hon bäst gröbbon <3 Susanna Golle Älskling 😉 såså ha klara ett år nöög tå å ja he var no bara meir å meijr år 😉 Anna som ha händ så je att förr såndajin 9.10 så tå va ja me föräldran en sista gang ti skären fö att sted undan fö vintrin så skären je i vinter skick nöög å igår alltså lödajin 15.10 så va vi å to upp båtin så nöög je han i vinter förvar vä fammos i sååndom så skäri säsongen je uvi fö år 2011 får återkomm na i maj 2012 tå me skären å kan säg att he je na man allti väntar på he tå e böri närm se ; Sedan så ikveeld kl 18:30 je e sååndom tv så e var att far tiid ikveeld så he å att träff <3 Susanna föri he å sedan far vi ti sååndom tv 😉 Älskade <3 Susanna /Falktjin

Tisda å ny veko å sååndom tv m.m

Gokveeld! He je nöög sein tiisda kveeld å sååndom tvs repris sändning å möte je uvi å nöög så je e int så langt ti onsdajin na meijr tå å ja veijt int na direkt va ska jär tå men komber vell på na , sedan så får skåda va meirj som skeer tå… i såndast va e sååndom tv å föri he så va jag å susanna ti fammos å hälsa på faster som je heijm fråån åland nööf nager dagar…. å baket he tå vort e sååndom tv å tär så skött jag heila sändingen tå fråån början ti slut å he jeg utan na problems.. igår så händ e int så mytchi  va ti mommos å tvätta bilin typ he tå.. Nöög e allt okej å nöög ska ja fortsätt me sundomtv.fi tack å hej Susanna golle <3 Falktjin /Falktjn