Tisda å ny veko å sååndom tv m.m

Gokveeld!

He je nöög sein tiisda kveeld å sååndom tvs repris sändning å möte je uvi å nöög så je e int så langt ti onsdajin na meijr tå å ja veijt int na direkt va ska jär tå men komber vell på na , sedan så får skåda va meirj som skeer tå…

i såndast va e sååndom tv å föri he så va jag å susanna ti fammos å hälsa på faster som je heijm fråån åland nööf nager dagar…. å baket he tå vort e sååndom tv å tär så skött jag heila sändingen tå fråån början ti slut å he jeg utan na problems.. igår så händ e int så mytchi  va ti mommos å tvätta bilin typ he tå..

Nöög e allt okej å nöög ska ja fortsätt me sundomtv.fi tack å hej

Susanna golle <3 Falktjin

/Falktjn

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *