Å hej å hå he springer på ?

Gokveeld!

He je nöög onsda kveeld å he betyder att vekon je halvvägs å snart böri e ga mot hälgen så he var bra he tå… å ihälgen får man skåda tå va e var tel men troligen var e att far ut på lödajn å skååd om e händer na men ingen ting je bestämt så tar allt som e komber å ha låter bra he elo ?

Nåja he om he sedan så allt je som e ska va tå e je som bäst elo ja iallafall om man tänker på hälson m.m både jag å Golle <3 Susanna e så gott som friisk nöög så allt e åt he bäter hålle å ja sedan så allt gar som e ska me allt nöög bla så sååndom tv ha hadd fösta sändningen fö November å he betyder att endast 3 åter na meijr heje åre så he märks e böri närm se slute på åre…

He som därimot bara je i början åv na som e langt langt langt fråån slute så je mett e Susanna <3 … ja ni veijt säkert va ja meinar… e bra på hede skämtase så ni veitj va ja meinar men sanning je e fö allt e “Det här är bara början enn” som e viss Dansband sjunger 😉

Ojoj va ja e på humör fö va som hälst men entå siter ja jer å fixar å trixar me bloggin nöög just men såde annos å me lete heijmsiidor osv.. men ja triivs bra me he nöög få stånden om enn saknar in viss pers men dock träffas på Fridajin å ja tå var jag + <3 Glad å ja allt me he..

Sorry nö fö att ja skrivar lete allt möjligt jer men ja måst få skriiv åv me nain gang å speciellt nöög jär ja he så tyvärr får ni sta ut me he … men vem f`**n star int ut me Falktjin ?

Falktjin <3 Susanna För alltid <3 Love you…..

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *