Haha.. ta int allt så hårt säger ja… :D

Gokveeld!

He je nöög månda kveeld tan 14 november å he betyder att vi je ungefär halvvägs inn i November tå å bara ca 1 å in halv måna åter tå tärt heje åre je slut .. ja tänk va tiidin kan ga hastot vissa gangor..bla så sååndom tv har 1 sändning åter hanje månan å två i december sedan je he slut fö i år å ja mytchi anna je e lite åter åv å så heje åre gar mot slute…

Nåja iallafall så i hälgen vort e att va ut å på i sååndom m.m på fridajin å sedan lödajin vort e att far ti Närpes å tär tå tärt sånda kveeld så ha int vuri riktit hemma honje hälgen anna enn i fridast så bla missa jag(vi) kusin miins kalas på lödajin å jag missa att fiir min papp osv men tänker man int på he så vort e in heilt bra hälg tå å he ti stor deil tackvare trevligt folk å spec tå <3 Golle Susanna.

He je åter in veko som ha börja ida tå å honje vekon slutar me sååndom tv men tär millan ska e hindas me bla bil kollas,besök åv platser å folk,en ein dags reijso å en heil deil anna som int ja tänker ta upp jer åv olika orsaker…

Tack fö me säger ja me in bild åv Lasse Stefanz buss fråån Fageröjjen 2010

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *