Fidajin å in hälg me speciellt

Hej! Nöög ja e fridajin å ja en hälg je på väg att böri nöög å ja he komber att betyd att ja me golle fråån nöög å ti måndas dajin å ja he var en hälg som komber att innehald bla att va ut å kör å kalas men säkert en heildeil anna å som ex myskveeld me golle m.m men tar å jever är e  inlägg endera tå hälgen je uvi tå sedan elo na undi hälgen men måndajin elo tisdajin får ni seinast en inlägg… /Falktjin <3 Sunsanna

He brann na i brändöjjen ikveeld 23.02.2012…

Hej! E brann i e Elskåp på kråkfjärdsgatan 12 i Brändö ikveeld na kl 18:30 tiidin å jag Falktjin kuna int hald me fråån att ga ut å skååd vann e brann elo va som va på gang så har nager bilder å jer uvanföri har ni en åv ti bästa ja feg… Å får ja säg e sjölv så har int vbl så mytchi betär bild hälder koll jer http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=189239 elo ? /Falktjin

Nö je vi mitt i en veko tå….

Hej! Nöög je vi på onsdajin å he betyder att åter je in veko halvvägs å ja he je allt ja säger såje langt he … he som ha händ honje vekon je att måndajin å början på tisdajin me golle <3 åså måndajin va vi me moster å handla/beställd en ny tv åt mommo som ha vuri ett ikveeld me mamm å istallera an å dock måst ja tiid åmmåros å 😛 Ja säger bara he att e  no na va dagens teknik halder bra … en ca 5 år gamber lcd tv åv märke Samsung tog slut jer om dajin så vann je han gamber tenkinen som kuna hald i bästa fall in 20 år???   Nåja he je som e je me hede men som sagt så jag tips om  vissa saker tå m.m Nöög va heje allt fö ida… /Falktjin <3 Susanna  

Såndajin å sååndom tv

Hej! e je såndajin nöög tå å kl je snart 16 å ja he var sååndom tv som tar upp stor deil åv hanje kveeldin tå sedan.. Men nö om sku ta lete om va som ha händ så kan e nämnas kort att början på vekon börja ju me Alla <3 da tå å allt va bra som e no allti je me <3 golle osv… sedan så jeg allt på precis som e sku å vi kom fram ti lödajin å he börjar lungt men kveeldin va allt anna enn lungn han he börja me bryyden å sluta me driivon på bolåkrin i sååndom elo ja int riktit e vort en abc vänd å sedan heijm… haha Nåja he om he nöög tå åså tar vi tå sååndom tv ikveeld nöög å slutar me golle + början på ny veko me golle å så var slute å börjane så bra e kan var å ja jessus vilken hälg säger ja bara… /Falktjin <3 Susanna

Sååndom TV 19.02.2012 kl 18:30

Sundom TV Sönd 19.02.2012 18.30 Aktuellt 18.35 Lilla Islandsbutiken EyjaFjallaJökull i Vasa. 19.00 Nya öppethållningstider vid AKTIA i Sundom 19.10 Önskerepris: Finlandia Order of Runeberg. Del 2/2. 19.30 Vad är Geocaching ? Malax TV 20.05 Meddelanden Repris sänds tisd. 21.02 kl. 19.00.

Nö ha ja tå åter besluta att slåihop..

Hej! Nöög ha ja nåter tå besluta fö att slåihop bloggin å heijmsiidon å he betyder att allt nås via http://www.niklasfalk.net å nöög ska heje utvecklas å uppdateras tå e finns na att uppdater.. men nöög ha ja bla uppdatera me bilder fråån år 2008 å framåt så ga in å koll på he iallafall men ja låvar er merij ..   /Falktjin

Alla

Hej! E je Alla <3 (Hjärtans) da ida nöög tå elo vänndajin beroend på vilket man vill kall e men jag säger lete både och ja men mäst no Alla hjärtans da fö he je no he som passar bäst fö har in <3 Susanna Gollo Bryyden miin som ska fiiras hanje dajin me tå så ha e så bra all ar nö tå … å så önskar ja all en bra da oberoend om ni har nain <3 elo int.. Nåja en åv ti bäter dagan heje åre nöög tå såje langt men säkert ska e kom mytchi anna bra enn i år å … /Falktjin

Nö je e tå 6 månar sedan e vort 306

Hej! E je 9 februari 2012 ida å he betyder bla he att jag ha kört 6 månar elo e halv år me nuvarand bilin miin å he je tå en peugeot 306 -97 körd runt 173700 km just nö.. Nåja he om he sedan så både igår å ida ha ja vuri ut å teijji na bilder i sååndom å tå bla åv vindkraftveke som nöög har all siin 3 vingar å je klart fö produktion åv el i mars heje åre alltså kommand månan.. ni ska få en elo nager bilder på he jer på bloggin plus lete ar sååndom bilder å som je rätt fäsk tå. Sedan så vekon böri åter va vä  in hälg tå e je fridain åmmåros så honje vekon a gaji rätt hastot entå om man tänker tibak på va som ha händ .. he som ha händ je tå bla mommos på månda kveeld å mommos tisda da sedan bryyden fråån tisda kveeld å tärt åmmåros på dajin tär i millan ha ja vuri på sååndom tv möte på tiisda kveeldin samt vuri å fotografera igår å ida ti sååndom tå å he ska ni få smakprov på jer på bloggin.. Tar vi hälgen tå så veijt int direkt na va som skeer enn men säkert var e att far å kör na på lödajin tå så tar e som e komber tå men ti stor deil me golle <3 Susanna   /Falktjin