Ja har no endera svårt att bestämm me elo så böri e var våren

Hej!

Ja om ja int har svårt att bestämm me så måst e ju va vårkänslor som gär att ja ändrar på bloggin å heijmsiidon heila tiidin ha nämligen gjort e nåter nöög fast bara nain veko sedan ja jort e sist 😉

haha va ja feg tel e..

/Falktjin