Vi je på sista vekon i mars 2012 nö tå..

Hej!

e je måndajin tan 26 mars 2012 å he betyder att e je sista vekon på mars heje åre å tå e vi 3 månar inn heje åre nöög tå nästan å..

Nåja he om he ska ta he lete upp va som ha händ nöög seinast hälgen tå å ja kan säg att slute på förr vekon händ e int direkt na att tal om å ja hälgen tå iställe så tå händ e na lete meirj men entå int så mytchi men fridajin vort e filmkveeld me <3 Golle å ja int så mytchi anna tå itn åså lödajin så föst på dajin ut å ga na lete me Golle <3 å baket he tå na lete lungt åså en säng ti fammos å baket he ut å koll om e händ na på byjjin men kan no säg att e va no rätt dött na smått händ e men for heijm å skååd na film na ca kl23 å ja tar e lungt rästen åv kveeldin/natten.

Sedan tå e vi på såndajin å tå va e bara att ta e lungt å funder uvi va som komma skall å ja såndajin bara to e lungt kolla Gladiatorerna å na lete ut å ga men int direkt na anna att tal om tå int så va hälgen slut tå…

He vill ja enn säg ida å att he e ortligt skönt att ha en härlig bryyd å ja att man har e allternativ speciellt på hälgan att far heijm me hon å skååd film å ta e lungt häldran enn att va ut å bara kör på stan om e int händer na …

Tack fö att dö finns Susanna <3 Golle mett 😉

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *