E je fäädi pååska nöög tå :D

Gokveeld!

He je pååskannindajins kveeld nöög så pååsk je uvi fö heje åre nöög tå 😛

Undi pååsk hälgen ha vi hinda me en heildeil allt fråån filmas ti festas om säger som så men tär i millan så ha vi å hinda me att ta e lungt å myys å att va på pååsk midda 😀

Om ska ta å skååd junom va som ha händ nöög så böri vi fråån  tosdajin å tå så händ e int så mytchi anna enn att va å handla in fö pååsk me Golle <3 Susanna å baket he ut en kort promenad ett na videkissor å sedan bara ta e lungt baket he tå å kolla na film m.m åså tå sedan to e slut tär tå. Fridajin tå sedan sö böri me att först ga ut å ga na lete sedan na mat å seinan på dajin tå så var e att far ti sååndom lärcenter å sååndom å sååndom skolas fest sal å  tär filmar vi en musikal som heijter Petrus å he to allt som allt lete på en tiima tå å baket he for vi å to na lete bilder ut ti laangskäre å baket he heijm tå na tiimar å sedan ut å koll läget å ja he va rätt dött å for heijm ca kl 12 å baket he kolla vi lete film å sedan å såv.

Lödajin så böri lungt bara na kort promenad å seinan på pååskmidda heijm ti me å ja he va good mat me lax osv å vi vort mätt å sedan tå så kaffe å na tåli sedan tå heijm ti Golle <3 å ta e lungt i ca 1 tiima å baket he tå vort e ut gang mot sååndom å ja he va ju pååsklödajin så he måst ju händ mytchi tå å ja no kan man säg att e jort he å no.. föst börja e lungt på na lete förfest elo va man ska kall e men sedan tå vort e att far ti sleetona å tär hadd di en badtånno å tär va e no liivat å fest ti 1000 å ja he vort lete köras ti stan m.m tå men sedan na ca kl 23:45 elo na åt he hålle så tå vort e att far ti ABC på mat å ja tär vort e no in ståånd tå sedan så tala ja lete me Kusin menn å fundra på att far å koll ti en fest i stan elo ja lete utanför centrum i vikinga vä Mask å ja tär va e  no liivat å men int på sama sätt som på sleetona i sååndom men åv vissa orsaker vort e ganska kort besök åv hande festin å ja på väg fråån vikinga ti sååndom så tå bränd ja proppan på KEN (Bara på han) sedan så kom vi no ås ti sååndom å ja festin va sluut tär å all uvi 18 hadd furi på krog å vi träffa på ti som va undi elo på gränsin å int vela far…

Sedan tå så vort e lete köras i byjjin å för heijm en nager å sedan så sku e no a findist meijr men jag feg “black out” om man säger som så så e vort att far heijm tå me <3 Golle å he va bäst fö annos sku ja ha bränd vem veijt hu mytchi proppar å ja sku int a vuri nain bra mänsiko att ha ti järas me så he vort bäst att far heijm om enn e sluta som e jort..

Nåja he om pååsk tå fö såndajin händ e int direkt na va bara heijm tå å to nain goudan å ja he allt om han dajin å ida mååndajin så ha e int händ så mytchi vuri ti mommos ida på dajin å ikveeld a vi vuri ut å kört na lete tå å ja så mytchi anan a e int händ nöög siter ja jer å skriiver heje å baket he så händer e knappast na mytchi anna …

Replotbro 9.4 2012 Foto Niklas Falk

Söderfjäälin Sååndom 9.4.2012 Foto Niklas Falk

 

 

/Falktjin 😉 Golle <3 Susanna 😉

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *