He je våren no nöög men entå snögare ida..

Hej!

E je lödajin tan 14 April ida å våren je på gang men e gar sakta just nöög fö e je meijr vinter enn vår just nöög men lete snöög skadar vell int hanje tiidin iallafall men ha var no ti såmar heje åre å ska ni få skååd vänt bara nain måna så je e no upit vaten  å man kan far ti skären å böri va tär å ha e rolit tär å mytchi anna som höör såmarin tel..

Nåja he om he annos så en vekon ha vort ti hälg nöög åter tå å e je lödajin nöög tå å ikveeld var e att far ut å skååd va som skeer tå hoppas på att e händer na rolit iallafall ska träff na personer å kör Golle <3 lete så mytchi anna veijt ja int i heje skede men komber no hoppas ja bara  komber se ut föst så komber e no tå sedan…

Nöög i veckon vort e 1 å e halft år ilag me  <3 Susanna Golle mett tå alltså 😉 å he fira vi nu int så speciellt na mat å att va ilag så mytchi anna vort e int åså nain da bakit så he vort heilt bra no å nöög je e tå hälgen å ja allt rullar på som förr om int betär enn så beror på hu man siir på e he men iallafall så gar vi mot ljusantider heila tiidin å tå skären,såmarin,danser,folkparker m.m så heje ska no var na tel he å bara å vänt å skååd…

Tå säger ja bara ti sist att ring elo hör åv er på na viis om ni vill ut elo veijt na som händer elo vill hitt på na ni veijt hur ni kontaktar me

Falktjin <3 Susanna 😉 Golle

 

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *