Messåmarin 2012 je uvi å he je snart juni å..

Hej! E je tan 25 juni nöög å he betyder att e je bara 5 dagar baket ida så je e juli å he betyder att halava såmarin ha gajin nöög tå ett som messåmarin je uvi men na mytchi ti såmar väder ha vi int hadd na enn fö utom lödajin å såndajin nöög honje hälgen tå e no va en heilt super bra messåmars hälg så he ska vi int ta å klag på annos så ha e int direkt händ na sedan blogga seinat vekon ha vort na fotograferas no en nager gangor å besök åv fammo å mommo å lete tåli å förståss en stor deil me <3 Susanna.. He om he sedan så sundomtv.fi uppdaters så hon sidon ligger ner ca 1 måna tel sku ja tro kan int säg na säkert men ska försök att få upp nya sidon ti början på augusti så att all kan bekant se me hon tärt sååndom tv kör igang me sändningar nåter tan 9 septermber kl 18:30.. Å ja jer på niklasfalk.net så komber e snart upp åtminstone na messåmars bilder… /Falktjin

Meijr enn mitten på juni nö tå å e händer rätt mytchi

Hej! Nöög e vi på tan 17 juni å he betyder att åmmåros böri vekon som slutar me messåmarin så he gar no meirj å meijr mot messåmarin nöög kan man lungt säg.. Å sedan sist blogga så ha e händ om man tar e i storadrag att ha vuri ut fösta natten ti skären me bryyden å he vort toppen å ja väntar ti nästa gang e var att få far ut ti skären men bryyden ja okej e var uvi messåmmarin å enligt va ja veijt nöög men sedan om tar leenger fram så tå var e no na härliga hälgar på skären me bryyden så no ska hanje såmarin var ti na å enn no.. Meijr som ha händ så je na lete bild tagas å träffas åv föräldrar m.m å me fammo ti ögonläkar m.m så na ha no händ men int så mytchi sedan så ihälgen så händ e int na direkt på fridajin sedan lödajin va e lugnt på dajin ettmiddajin å början på kveeldin vort e me Golle <3 å sedan tå ut me na folk å na tåli å allt va no heilt bra fö utom en person som vort så dåli så måsta far heijm reijj föri kl 00 å ja sedan så händ e int så mytchi så ja for på na jet å sedan heijm… men tå feg ja hör i mårost att he hadd händ na tå ca 1 tiima baket ja for heijm läs jer  å ja ida ha ja int jort så mytchi tå ha fått hör meijr om hede som händ i natt men he e allt å nöög åmmåros böri ny veko å tå så var e säkert mommos på kveeldin å bakit he var e <3 Susanna tå nager dagar fram åt… /Falktjin

Vi je 5 dagar in på juni 2012 nö tå ..

Gokveeld! He je som sagt tisdajin tan 5 juni nöög tå å he ha gaji snart en veko in på juni heje åre nöög tå å he som ha hinda händ je  att ha vuri i skären å me bryyden dock int me bryyden i skären men he ska no kom snart he å ja låvar he… Annos så om tar he viktigast så seinat fridajin så vort e att föst kör na skräp från mommos å sedan baket he hämt heijm mamm å sedan ut mot skären å ja he vort att kör ut na verk tii skären så vort två varv köras me båtin… baket he tå na mat å i skären lömna vi tärt lödajin å tå tänkt föst ja å bryyden fa ut på kveeldin men tyvärr tyvärr säger ja bara… Nåja lödajin vort en lititn roadtrip ti vörå tå föst å sedan na smått kollas på stan å baket he heijm å mys me golle å koll film… såndajin så händ e int så värst mytchi fö he första så såvd man bort stordeil åv dajin å fö he andra så händ e int så mytchi men he vort e litit träningspass me bryyden å så mytchi anna vort e int na film på kveeldin å sedan va hälgen slut… Igår månda så händ e int na anna enn att va ti mommos på kveeldin å ida så ha e int direkt händ na att tal om.. återkomber na sneina i vekon elo ti nästa veko /Falktjin <3 Susanna