Nöög böri juli va yvi å fö maang böri vardajin tibak

Hej!

E je måndajin tan 30 juli 2012 nöög å he betyder att endast 1 da åter baket ida på juli så semestran böri no va yvi fö ti som ha hadd semester i juli ti som har nöög så har säkert nain veko åter änn så njut åv he jag sjölv ska jär allt fö att skaff me na jobb så int e var na meijr “död”-tiid fö ja har leijdon åv att bara va å int  ha na å jär elo na lön elo na så nöög ska  ja me början ida elo ska ta in mjuk start honje vekon men sedan ska ja jär va som krävs fö att få na att jär som man får ut na åv alltså e riktigt arbeijt å lön så att får na ordning på live mett nain gang.

He om he sedan så sedan blogga sist så  ha e vort filmning fö sååndom tv åv Åretsmatvrak 2012 å dragkamp vä stråkan å baket he vort e åv koppling på skären en nager dagar å tå baket he så händ e int så mytchi a vort na stan m.m åså ha e vuri Botniacykligen i lödast å tär va Golle <3 Susanna me å jag va me som stöd å hejja på on å ja baket he vort e att fa heijm å sedan en kveeld ut åpå som sluta ca kl 02 å baket he natten å igår så vort e besök åv mommo å ja moster  kom tiid så träffa hon å… Baket he ut en sväng å ida bara lungt…

Ska på na små ärenden ti vasklot å solf men annos händer e int så mytchi att tal om ska njut me <3 Susanna åv hennas sista lediga tiimar nöög föri on böri me jobbe på nytt var andra rutiner nöög baket ida…

Nåja allt je bara bra tå å allt rullar på fö utom att ja ska ha e arbeijt tå..

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *