Mitt i in veko nöög tå å 8 dagar inn på augusti

Gokveeld! He je onsdajin tan 8 Augusti ida å he betyder bla att vi je 8 dagar inn på hanje månan å  att e je väl en veko sedan ja blogga seinast å på han tidin ha ja hinda me mytchi tiid me <3 Golle Susanna åså ha vi vuri ti Närpes å nager dagar på skären å he a vuri härligt måst ja no säg men he je e ju allti me Susanna så behöver int tvivel på he…   Sedan så nöög je e tå onsda kveeld å he je kveeldin föri e var konstens natt jer i vasa å tå var no att dra ut på stan så mytchi anna veijt ja int men säkert ut på stan å träff na folk å na tåli så mytchi anna var e väll int.. sedan fridajn så var e na sååndom å sååndom tv å baket he en lungn kveeld elo na anna men får skåda he tå.. men tänkt me att e sku va in lungn fiidskveeld me <3 Golle åså sedan satts meijr på att va ut på lödajin men får skåda allt hede tå hu hälgen var… Ska iallafall va me Golle torsda kveeld å heila fridajin å såndajin rästen måst ja skååd     He om he får höras meijr baket hälgen elo na får skåda…   /Falktjin

Nåja jer je vi nåter tå me allt på sama ställ

Nåja tå finns allt nåter tå på niklasfalk.net så ja vi kör på nöög tå på nytt å hoppas på att e int ska händ na meijr missöden elo tekniska problem men okej jag ha nöög fixa allt så nöög ska all miin blogg inlägg som ja ha blogga ti seinast åren finns upp jer å na lete bilder men he ska ja ta å uppdater na seinan men måst skåda he tå närman… /Falktjin