Sååndom,bil besiktning,träff na folk m.m

Hej!

E je såndasdajin nöög å he ha vuri in veko å hälg me extra mytchi innehåll om man kan säg på he viise elo ja om tar me reijj från förr lödajin så ha e vuri föst lödajin å såndajin förr hälgen (13 å 14 oktober) så va e sååndom tv å he va telställas m.m å såndajin vort e tå direktsänd valdebatt i sååndom tv me inbjudna gäster å he va 6 personer som kom men fast di va 6 st så va e entå bara två partier som va representera.

He va å miin föst valdebatt fö sååndom tvs deil elo ja fösta ja nain gang a vuri me på om man säger så fö int a ja vuri me på nain alls förr int så he va na nytt å allt jeg no riktit bra fö utom att vi hadd ljud problem men he hadd vi från början ti slut meijr elo minder tyvärr veijt vi no va feile je me ha int jort na åt e enn men vi ska no jär na snart åt e..

He om he sedan tå vekon som a vuri baket he som nöög halder på å ta slut så småning om om na tiimar elo ja no je e rätt maang tiimar enn no men iallafall så måndajin hadd vi föstplanera inn in Närpes vändo men he vort int åv så vort na anna iställe.. kveeldin träffa ja en som ja int träffar så ofta tå an je musiker å reijser lande runt…

Tisdajin så var e föst på dajin na stass faras elo ja ti stenhaga å na tåli å sedan tå baket he var e na mat å baket he var e mot sååndom å fammos föst men sedan mot sååndom tv studion fö tär va e repris sändning + programplanerings möte så tär to han kveeldin slut kan man säg.

Onsdajin händer e int så mytchi får na besök åv Susannas moster föst å sedan far S iväg på jobb å jag far å besiktbil å he jeg ju no heilt okej dock je e no na som ska fixas men tar he nöög i vekon som komber åså ska an va klar att köras me ti november 2013 tå baket honje vekon e uvi… å baket he far ja heijm ti föräldran å vi ska kör bort na skräp m.m å baket he na mat å på kveeldin var e säsongens första sportis match fö miin deil å he sluta me 5-1 vinst så bra jobbar Sportis.

Torsdajin så e ju tå S på jobbe å jag far å häls på mommo å tär va tå å morbror boris så vort en deil tala om bilar å teknik osv osv gar int int på he na destumeijr.. sedan heijm å jet å lete tåli ca kl 18:30 plockar en kompis upp me åså far vi mot sååndom å sååndom tv å tär var e att uppdater textslingon å tå he je jort så var e en först provning åv Mollansgrill för han å kan säg utan att ta i att an vort förvåna/schokka åv hu stor en mollan burger modell större je.

Baket he tå så jeter vi no tär å driker na kaff å talar na skit me Mollan å Carola + na ar kunder som ji vä Mollans grill tå å baket he tå så var e meijr talas åså ti slut föri vi far tedan fö kveeldin så var e in snabb affär… sedan bara in kort vändo via matkis sedan var e att fa heijm fö kveeldin/natten.

Fridajin så int na att tal om på dajin sedan kveeldin så far jag ut å täff na folk men je bara ut ti ca kl 23 så var in kort å bra friidas kveeld..

Lödajin så böri me att ja tar e lete lungt sedan så gar ja heijm ti föräldran å sedan så var e na klippning sedan int just na anna åså e ja tibak heijm/jer å Golle  <3 a hinda kom heijm å åså tå sedan så var e an funderas åså far vi å ta na bilder å baket å hadel sedan mat å nain tiima baket he far jag mot sååndom å Mollans grill å jär upp na affärer sedan så var e no tär tå nager tiimar ti ca kl 22.30 å baket he å hämt na folk sedan mot stan å via ollis sedan mot smessbyjjin me na folk å sedan na folk ti krog.. baket he händer e lete allt möjligt       köras m.m åså ca kl 03 böri körase me na folk heijm fråån stan/krog å kl 04:45 e ja heijm tå baket allt köras…

Ida såndajin a e int direkt händ na att tal om såv ti ca kl 10 ida så int så leeng tå hälder he fast e bara vort runt in 5 tiimar sömn men får vell tan inn e kommand natt iställe fö kan int  va trött om ska kör ti Närpes på måndajin så…

 

Tack å hej å tack fö in härlig veko på maang viis å in bra hälg…

Å Speciellt tack fö stöd m.m åv te Susanna <3 Golle mett 😉

/Falktjin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *