Tidin rusar iväg nö tydligen tå e je November?

Hej! E je tan 4 November ida å he betyder att vi har minder än 2 månar åter på år 2013 ja a vart far allt tid? 10 Månar bakom ås å knappa 2 tel så var e år 2014…   He om he men he je så. Vidäre så sedan blogga sist så ha ja sluta på arbeijte som ja va på sist fö att säsongen to slut me he så vort tyvärr utan nåter en gang tå men ska no ha na nytt snart e bara att ha na tålamod så ska e no låsa. Å sååndom tv så rullar ju på he å precis som gamber me sändningar 1 å 3 såndajin i månan å vi hadd första sändningen i November igår å ikveeld kl 19 kör vi repris på he . om je intressera ga uvi ti www.sundomtv.fi. Så mytchi anna har ja int å säg just nöög..   Hav e bra så höres vi na snart..   /Falktjin <3 Susanna

Oktober nöög tå å mytchi ha händ sedan sist.

Hej! E  je 3 oktober ida nöög tå å he ha gaji en stånd sedan ja blogga sist fö e va villaavslutning tå å vi va på skären jag å bryyden å fiira villaavslutning. Sedan he så ha ja hinda böri arbeijt fö he börja ja tan 26 Augusti å arbeijte som ja je på så heijter Skolfoto Norden AB å ti hör undi Seppälän kolukuvat Oy å finns jer i Vasa i Sunnanvik så jer je jag nöög tå nain vecko tel fö e je bara tillfälligt så leng som skolfotograferingar halder på i sverige. He om arbeijte sedan så ha ju å Sååndom TV körd igang me siin höst 2013 å vi ha klara åv 2 direktsändningar å två repriser såje langt nästa direkt sändning komber nöög på såndajin tan 6.10 kl 18:30 skååd meijr på www.sundomtv.fi elo direkt.sundomtv.fi. Åså ha ja ju hinda me att planer en kommand fest som ska kom på lödajin alltså förlåvningsfestin vår å he ha vuri en deil planer kring he åså en deil fotograferingar m.m   Nager nyttiga länkar: BILDER: Na häöst bilder  från 7.9  http://falktjin.net/2013/09/07/hostbilder-7-9-2013/ Na skäribilder från mitten på September http://falktjin.net/2013/09/29/skaren-september-2013/ Briggen Tre Kronor Av Stockholm i Vasa 28.9.2013 – > http://falktjin.net/2013/09/29/briggen-tre-kronor-av-stockholm-28-9-2013/ Sååndom TV: Direkt sändning – > http://direkt.sundomtv.fi Blogg -> http://www.sundomtv.fi/blogg Allmänt – > http://www.sundomtv.fi   He va allt honje gangon hoppas på att höres na närman nästa gang.   /Falktjin

Villaavslutning m.m

Gokveeld! Siter just nöög på Röijnskäre å skrivar heje inlägge å je jer me bryyden <3 å vi ska va jer nöög heila hälgen å vi ska fiir Villaavslutnig/venetsiad så he så. He om he om sku ta na lete om va som ha händ sedan sist.. Ja ha ju i måndast börja arbeijt så ha klara åv in vecko tär å ställe ja arbeijtar på je Skolfotonorden å tär så arbeijtar ja me att jär skolkataloger. Nå he a vuri bra å fö he så a vi vuri ti fammo miin å ti mommos så en toppen vecko måst ja säg, å sååndom tv hadd ju möte å på måndas kveeldin så tiid va vi tå.   Sååndom Tv böri me sändningar tan 8.9 kl 18:30.   Ti sist så vill ja tack bryyden <3! /Falktjin

Juthbackamarknad, reijso m.m

Hej! E je Fridajin tan 23 Augusti 2013 ida nöög tå å ida bjer e åv to Nykarleby på Juthbacka maknad 2013 å he komber att var me föräldran vi far jag å bryyden fö feg int na svar åv na folk igår å en nager sku far me egen bil så täföri bestämd vi att komber att far me föräldarn miin tå iställe. Å ja föri he tå så förr veckon så vort e skären på hälgen å på såndajin va e Sommarfest i Sååndom så tå va vi tiid fö Sååndom TV å filma elo ja Susanna filma jag to kort iställe så ska int säg feil jer nöög å jer -> http://falktjin.net/2013/08/23/sundom-sommarfest-2013/ så finns e ca 40 bilder om ni je intressera.   Å ska vi ga än na lete bakåt så kan e ju å nämnas att vi ha vuri på in 4 dagars reijso ti Tammerfors å ha va en super bra reijso å ja tå passa vi å på att förlåv ås som ja skreijv om i seinast inlägge. Na Bilder från reijson finns: jer -> http://falktjin.net/2013/08/15/tammerfors-9-8/ å jer -> http://falktjin.net/2013/08/15/tammerfors-11-8-2013-d600/ Å ja na mytchi länger bakåt gar ja int men sku kuna blick lete fram åt men ja tror att ja ska ta å skriv e skilt inlägg om he na seinan endera i hälgen elo ti början på veckon så ta å ha in bra hälg nöög all så kanske vi synns i Nykarleby idag/kveeld om ni ska tiid annos synns vi nain annin gang. /Falktjin Susanna <3 Niklas  Förlovade 10.08.2013

Tammerfors å Förlovning!!

Hej! Fråån fridajin ti igår kveeld va vi på reijso ti Tammerfors å ja he va en reijso me shopping,mat,museum,ideapark å ja Förlovning vort e å på lödajin så tan 10.8.2013 Förlåva jag å Susanna ås tå å he va i Tammerfors. <3 Puss Sötis Susanna. Jer får ni en bild på ringan!! Bloggar na meijr seinan….   /Falktjin