Januari nästan slut å mytchi ha händ

Hej! Nöög je vi på tan 29 januari å he betyder att e je nästan slut på januari fö heje åre å tå a vi klara åv 1 åv 12 månar alltså 11 månar åter på heje år 2013 tå. He om he men om ska ta na lete va som ha händ nöög tå iställe så kan ja säg att jag arbeijtar vidäre på hede jobbe som ja börja på i börjane åv December 2012 å iallafall ti början på april i år komber ja att arbeijt me he får återkom me hu e var baket he tå ja veijt hu e var. Rästen som å ha teijji en deil åv miin tiid så je ju tå Sååndom TV som börja tan 6 januari me år 2013s sändningar å nytt fö sååndom tv år 2013 så je att sändningar körs på måndagar kl 19:00 iställe fö tisdagar som he a vuri i 29 år (?) men som sagt vi je inn på vårt 30 år nöög så säkert je e na som ska  fiiras he tå lenger fram åt å … å ja nöög på såndajin 3.2 kl 18:30 kör vi direkt sändning nåter e varv tå på sååndom tv me bla hemliggäst å wasa express jungfrutur m.m meijr komber på torsdajin på www.sundomtv.fi. Sedan så ha ja å hinda me att förny me sjölv på he viise att har byggd in ny heijmsiido ala 2013 å på sama gang passa ja på att byt adress ti heijmsiidon från niklasfalk.net ti niklasfalk.fi så enda som ha ändra je .net var .fi nöög så småning om båd fungerar undi in uvigångs period. Vidäre så driver ja nöög meijr å in Fotoblogg på -> http://fotoblogg.niklasfalk.fi he starta ja upp no i slute på 2012 men e je som no heje åre som var riktiga debutin fö he om säger som så.. har ju fåji skaffa en digital system kamera nöög å så meijr bilder lär säkert var teijji nöög fram uvi… Å ja ti slut så måst ja ju no ta å nämn he å att största deilin åv rästen åv tiidin ha vort ängna åt bryyden förståss å ja na lete vänner m.m finns ju no tär millan men he je hon som betyder mäst no nöög sedan vort i laag me hon så tack fö att hitta de å fö att dö finns Susanna <3 Hede ska boda va allt som ha händ je e na  viktigt som je glömd som nain veijt åv så var ni släng iväg e samtal elo e mail på info@niklasfalk.fi   /Falktjin    

Vi je på tan 6 januari 2013 nöög tå

Hej! Vi je på såndajin  tan 6 januari 2013 nöög tå å he betyder att e je dags fö Sååndom tvs första sändning heje åre å jag å Susanna komber att finns tär tå undi heila sändningen elo ja far tiid ca 1 tiima föri sändningen böri för att ställ tel m.m Annos så ska ni ta å håks att e je 2013 så nöög komber sååndom tvs repriser att sändas på Måndagar kl 19 iställe fö tisdagar å heje je na som vi komber att test na let nöög e int na som säger att he komber att lömn såje rästen åv sååndom tvs historia.. He om he sedan så ha ja vuri ut å fotografera na lete på heje nya år å ja förr å förståss å allt he kan ni hitt på miin fotoblogg som finns på http://fotoblogg.niklasfalk.net   Baket he har ja int så mytchi att säg int… ha en bra fortsättning på år 2013 så hörs vi no åv na   /Falktjin

Gott Nytt År 2013 nöög tå…

Hej! Gott Nytt År 2013 nöög tå kan vi ta å säg fö vi je nästan 7 tiimar inn på heje åre nöög tå reijj å jag ha vuri heijm i en knapp tiima baket allt fiiras m.m å om man tar e kort så kan ja vell säg att e vort fest på lokalin i sååndom åså lete blanda körning både tel å från han festin men å från krog elo heijm elo na anna så köras a e no vort men ha no hinda va på festin å men fram fö allt så ha ja hadd en bra stämning om man räknar bort he som händ millan en nager personer å ja veijt int va ska säg om he..   Men både nya å gamber bekanta a man träffa på heje nyåre så bra på he viise å kan säg att veijt åter en gang vem man kan liit på å vem som int gar att liit på ja säger int na meijr om he hälder…   Baket he vill ja bara säg att he sluta bra fö egendeil å ja all kom heijm på ett elo anna sätt (tror vi) så e bra nyår på he  viise iallafall.   Ha e bra år 2013 nöög   /Falktjin