Förr lödajin vort e kalt nö värmer å åter (Bilin)

Hej! E je såndajin nöög å just nöög i skrivandes stånnd så vort e vakärt väder jer så e komber troligen att var en fotoreijso ida som e siir ut nöög fö he je så leeng sedan e a vuri na bra å sol sken nöög så täföri ska jag ut ida å ta na bilder kan int låt e va tå e vort he va di låva tå tislut fast ja tänkt att e int var ida tå e sku ju va bra från måronin. HE om he om ska ta lete om va som händ iställe så förr hälgen så börja bra me mys me Golle på fridajin å ut å kör på lödajin.. dock vort e int så leeng ut å kör fö he va na som brann na me värme fläktin i bilin så ja feg int na värma alls.. så tid for all motivation tå han lödajin sedan såndajin så vort e frågan om om sku far på na sååndom tv elo int tå int hadd na värma i bilin me jag for iväg å sama gäld å måndajin fö sku int få bilin fixa föri på tisdajin så he vort en nager dagar att kör me bara bänkvärmarin på… Ja ja trodd ju att sku få bilin från service på tisdajin men nä ä så jeg e int tå di int hitta na å ja va å vänt i en nager tiimar i onödon men okej okej va veijt man allti då.. nå onsdajin tå så ringer di från service å säger att di a hitta feile å att e je reparera men di säger å att di ha slösa bort 4 tiimar feilsökning å ja he to di på se sjölv så endast remont + deilar betala ja tå bra he iallafall 😛 Nå ja å baket hede tå så vort e besök åv mommo på onsdas kveeldin åså vort e besök åv fammo på torsdajin elo ja först vort e sååndom tv å uppdater text-slingon men baket he ti fammos å ja he kan å sägas att onsdajin va no Susanna å me men torsdajin va on på stan å på bio men en kompis så täföri vort e jag sjölv som for bara å baket he tå så hämta ja hon tedan å vi for heijm bååd… Sedan tå fridajin va e bra heijm å sedan lungt på kveeldin me na myys osv… å ja Bryyden feg na Röda rosor hon å jå på Fridajin

Va he nain som sa att e je hälg elo?

Hej! Igår va e Alla hjärtans da /Vändagen så säger ÄLSKAR  TE SUSANNA <3 😉 E je fridajin nöög tå å en ny hälg je på väg at böri nöög tå nåter å om tar e såde i stora drag så je e så att ikveeld så var e myys me Golle å skådas åv Gladiatorerna å na tåli åså sedan åmmåros skeer e int na va ja veijt på dajin sedan på kveeldin så var e att far ut å koll läget å hoppas på att e je na som skeer tå man engang ha tänkt va ut å kör å bara e händer na så tänkt ja kanske försök att hals ut lete länger en valigt men he tar vi på lödajin tå 😛 såndajin sedan så dajin veijt ja int na men kveeldin så var e att far ti sååndom å sååndom tv som har sändning me start kl 18:30 å programme kan ni skååd jer http://direkt.sundomtv.fi vidäre tå så måst ja skååd seinan. He va lete i stort va som komber att skee honje hälgen fö he je ju hälg nöög tå e je fridajin å ja egentligen böri e ju no ga att säg att e je fridaskveeldin. Sedan tå så om ska ta va som ha händ sedan sist så kan e sägas att he ha vuri in arbeijts  veko å ja en hälg ha e  å vuri å hon hälgen så vort e fridajin roadtrip ti Oravais ABC på kaff å ja he om fridajin lödajin så vort e int så mytchi på dajin na lete handlas men kveeldin så va e överaskningsfest fö en i Sååndom å he vort en riktit lyckad fest he me mytchi folk osv å baket he så for folk åt lete oliik håll tå nain lömna tär nain for heijm å nain for på krog kan vell kort sammanfattas va som händ han lödajin på hede viise … å Såndajin va vi Dåli maang åv ti som va tär. He om he å nöög tå så ska ja funder lete på kveeldin å baket he var e säkert att ta e lungt å en myys kveeld jer heijm… 🙂   Sås he så å åmmåros så hör åv er folk om ni veitj na som skeer ja vill veijt allt som skeer allt allt allt ja meinar allt.!!!   /Falktjin    

He bara rusar fram nöög å reijj på tan 8 Februari

Hej! E je tidi fridas måron 8 Februari 2013 nöög tå å jag siter upp å arbeijtar + jär na lete anna såde millan varven en rätt bra kombination såje på natten he att både arbeijt å chatt m.m så får man int leijdon åv arbeijte tå iallafall… He ja halder på me om vi talar lete arbeijt så je att uppdater en webshop me nya produkter  å ja he tar meijr tiid enn man kan tro att uppdater en webshop för he ska fixas me text å bilder å allt ska å sii bra ut elo ja man ska ju försök få e ti sii bra ut å he jär e no å . Sedan så ja veijt int ja om he har att jär me att ja arbeijtar elo va e je men ja komber me int riktit tel att blogg 1 gang i vekon men rätt bra gar e no entå he je ju allti såde tå man ha fåji fixa in ny heijmsiido åt se så har man så mytchi anna så täföri lömnar e na lete.. He som å ha händ sedan blogga så je ju att Sååndom tv ha hadd februaris första direkt sändning å repris så he ha no händ en deil å ja vi va ju en sväng ti Närpes å just han såndajin som e va sååndom tv så e va en da som börja me att far ti Närpes fö vi for ca kl 09 å vi va tibak heijm först na baket kl 21 på kveeldin men dock ska e ju tå telläggas att undi han tidin så vort e ju tå Närpes – Sååndom – Vasa om vi säger så å i Närpes va e träff åv bryydenas familj å lete släkt å i sååndom tå så va e direktsändning å ja Vasa så e ju heijm så tär vort e ju förståss att såv ganska direkt baket kom heijm tå hadd vuri ut åpå heila dajin. Å ja igår (torsdajin) så va e först planera att sku träff en kompis men tå he int vort åv så vort e destumeijr jobb å ja he je bra på he viise att ja får veckons jobb fortan färdigt fö ja nöög (Inatt) så komber ja att jobb mytchi. He om he men om blickar lete framåt så komber e ju en hälg nöög tå snart å he betyder att he je ledigt å ja ha komber att händ en heildeil honje hälgen har ja på känn men böri hälgen men att funder va ska jär åså får e var som e var tå sedan. Ti sist vill ja åter en gang lyfft fram min fotoblogg å han hittar ni ju på http://fotoblogg.niklasfalk.fi   Baket heje så ska ja avslut heje me att <3 Susanna 😉   /Falktjin 😉