Förr lödajin vort e kalt nö värmer å åter (Bilin)

Hej!
E je såndajin nöög å just nöög i skrivandes stånnd så vort e vakärt väder jer så e komber troligen att var en fotoreijso ida som e siir ut nöög fö he je så leeng sedan e a vuri na bra å sol sken nöög så täföri ska jag ut ida å ta na bilder kan int låt e va tå e vort he va di låva tå tislut fast ja tänkt att e int var ida tå e sku ju va bra från måronin.

HE om he om ska ta lete om va som händ iställe så förr hälgen så börja bra me mys me Golle på fridajin å ut å kör på lödajin.. dock vort e int så leeng ut å kör fö he va na som brann na me värme fläktin i bilin så ja feg int na värma alls.. så tid for all motivation tå han lödajin sedan såndajin så vort e frågan om om sku far på na sååndom tv elo int tå int hadd na värma i bilin me jag for iväg å sama gäld å måndajin fö sku int få bilin fixa föri på tisdajin så he vort en nager dagar att kör me bara bänkvärmarin på…

Ja ja trodd ju att sku få bilin från service på tisdajin men nä ä så jeg e int tå di int hitta na å ja va å vänt i en nager tiimar i onödon men okej okej va veijt man allti då.. nå onsdajin tå så ringer di från service å säger att di a hitta feile å att e je reparera men di säger å att di ha slösa bort 4 tiimar feilsökning å ja he to di på se sjölv så endast remont + deilar betala ja tå bra he iallafall 😛

Nå ja å baket hede tå så vort e besök åv mommo på onsdas kveeldin åså vort e besök åv fammo på torsdajin elo ja först vort e sååndom tv å uppdater text-slingon men baket he ti fammos å ja he kan å sägas att onsdajin va no Susanna å me men torsdajin va on på stan å på bio men en kompis så täföri vort e jag sjölv som for bara å baket he tå så hämta ja hon tedan å vi for heijm bååd…

Sedan tå fridajin va e bra heijm å sedan lungt på kveeldin me na myys osv… å ja Bryyden feg na Röda rosor hon å jå på Fridajin <3 Susanna 😉 men baket he så va e gladiatorerna å sedan int na anna.. Lödajin tå så va hon på jobb å vi sku på kalas ti föräldran fö papp fyld i dagan så täföri vort e kalas me släkten på lödajin å jag jeg tiid ti ca kl 12 å första kom kl 14 å allt baket he tå å kl va n baket kl 19 tå vi jeg tedan båda två fö Susanna kom baket jobbet tiid hon å så 😛 Kveeldin baket he vort att far ut å träffna kompisar å kör na lete å na tåli å heijm kom ja ca kl 01 så å såv tå så att sku va utviila ida å årk ta na bilder men sku no ha hinda å årka me he entå om sku a veta att e var bra väder först på dajin men okej snart ska ja ut... HE va i stort he va ja ha jort seinast vekon he tå... janå he ja int a skriva na så je att ja ha ju no å arbeijta månda - frida men ja böri ja va så van me nöög så täföri böri ja int håks på att skriv he jer på bloggin.. Men nö va e allt! Hav in bra sånada nöög alla elo ja he som je åter åv an å ja je ni jer i Vasa trakten vann e je finvädre nöög så om int ni ska ut å ta bilder så ta er bara ut i finvädre å njut åv e ... sedan tå så återkomber ja me meijr bloggas na så småning om... Dö ska få sista orde tö Susanna <3 Falktjin 😉 Fö Älskar de <3 /Falktjin

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *