He bara rusar fram nöög å reijj på tan 8 Februari

Hej!

E je tidi fridas måron 8 Februari 2013 nöög tå å jag siter upp å arbeijtar + jär na lete anna såde millan varven en rätt bra kombination såje på natten he att både arbeijt å chatt m.m så får man int leijdon åv arbeijte tå iallafall…

He ja halder på me om vi talar lete arbeijt så je att uppdater en webshop me nya produkter  å ja he tar meijr tiid enn man kan tro att uppdater en webshop för he ska fixas me text å bilder å allt ska å sii bra ut elo ja man ska ju försök få e ti sii bra ut å he jär e no å .

Sedan så ja veijt int ja om he har att jär me att ja arbeijtar elo va e je men ja komber me int riktit tel att blogg 1 gang i vekon men rätt bra gar e no entå he je ju allti såde tå man ha fåji fixa in ny heijmsiido åt se så har man så mytchi anna så täföri lömnar e na lete..

He som å ha händ sedan blogga så je ju att Sååndom tv ha hadd februaris första direkt sändning å repris så he ha no händ en deil å ja vi va ju en sväng ti Närpes å just han såndajin som e va sååndom tv så e va en da som börja me att far ti Närpes fö vi for ca kl 09 å vi va tibak heijm först na baket kl 21 på kveeldin men dock ska e ju tå telläggas att undi han tidin så vort e ju tå Närpes – Sååndom – Vasa om vi säger så å i Närpes va e träff åv bryydenas familj å lete släkt å i sååndom tå så va e direktsändning å ja Vasa så e ju heijm så tär vort e ju förståss att såv ganska direkt baket kom heijm tå hadd vuri ut åpå heila dajin.

Å ja igår (torsdajin) så va e först planera att sku träff en kompis men tå he int vort åv så vort e destumeijr jobb å ja he je bra på he viise att ja får veckons jobb fortan färdigt fö ja nöög (Inatt) så komber ja att jobb mytchi.

He om he men om blickar lete framåt så komber e ju en hälg nöög tå snart å he betyder att he je ledigt å ja ha komber att händ en heildeil honje hälgen har ja på känn men böri hälgen men att funder va ska jär åså får e var som e var tå sedan.

Ti sist vill ja åter en gang lyfft fram min fotoblogg å han hittar ni ju på http://fotoblogg.niklasfalk.fi

 

Baket heje så ska ja avslut heje me att <3 Susanna 😉

 

/Falktjin 😉

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *