En veko in på April å leengsedan blogga sist

Hej!

E je såndajin tan 7 April ida å he betyder att vi je en veko in på April 2013 nöög tå så he  böri no var våren nöög snart om än e snöögar ida nöög men våren je no på väg för he fö he je allti så att e komber na snöög föri e var våren så int ska man tro att e var våren hu lätt som hälst int..

Nåja som sagt så he je nästan 1 måna sedan ja blogga seinast å jag ha sagt såje nain gang “Om man ska ha in blogga ska man blogg minst 1 gang i månan” å ja om ska hald he så måst ja blogg föri tan 11 April fö tå a gaji meijr än en måna sedan sist elo ja ja önska ju faktist Gladpååsk så förr vekon men he va int na ordentligt inlägg he int så nöög komber e in uppdatering.

Sedan så he drar ju se mot våren nöög snart så he kan händ att e var ti en blogg paus uvi såmarin men får skååd he na närman hu e var.. ska no hald er uppdatera iallafall nöög kommand månan så att ni veijt va som je på gang, men sku e råk se så att ni int siir na nyan inlägg jer å e sku va mitten på Maj så tå je e no säkert så att bloggin komber få ta e paus men hoppas int he nöög…

Annos så har ja ju nöög meijr en Foto Blogg elo ja ha ju no hadd he reijj i uvi 4 månar så direkt ny je a ju itn om vi säger på he viise men he ja vela få sagt så je iallafall he att tär uppdaterar ja me nyast bildren som ha vort teijji oftast sama da som a vuri å teijji bildren men he beror lete på vann ja je å hu ja har möjligheijt att uppdater bilder men seinast som je upp så je fråån i Måndast tå jag å in kompis va ut på in pilk tur å på sama gang jeg vi å ti skären vår fö att skååd hu e så ut tär så he je he nyast just nöög..

He finns en nager nyan bilder å från fridajin men tå di je nästan identisk me ti som ha vort teijji uvi pååsk så komber di knappast att läggas upp på fotobloggin, men he var våren nöög så småning om så ni komber att få skååd en heildeil vår bilder på fotobloggin nöög fram uvi å he komber att var meijr variation än va e a uvi nöög på seinast tiidin fö komber att ska far ti ar ställ å fotografer ställ som int a  vuri tel na förr å ställ som a vuri tel nain gang så hald koll på www.falktjin.net  / fotoblogg.niklasfalk.fi båda funkar.

Vidäre så ha jag å bryyden no hinda me in vändo ti Närpes på na examems fest å na mat på  Rondo på Laangfridajin me hennas Familj + Moster å ha va för att fiir mamm hennas som fyld han dajin å ja vi ha träffa miin föräldrar åså honje vekon va en åv Fastror heijm fråån Åland å hon hadd me se min kusins äldsta sån som var 4 år ti såmarin så ti ha vi hälsa på å na tåli + en heil deil tiid i lag å förståss bara vi två me bla myskveeldar m.m

Heje var så langt inlägg he så ja tror att ska böri ta å rund åv e jer nöög tå å berätt att ikveeld så je e sååndom tv direktsändning kl 18:30 så tå var e att far tiid å ja baket he je honje vekon så gott som uvi tå så får säg en trevlig fortsättning nöög tå å hoppas på att e var våren så småning om så att e var na skärisäsong så småning om.

Hav e bra alla så hoppas ja att vi hörs na snart på nytt!

/Falktjin

OBS! Susanna <3 😉 Falktjin <3 Älskling

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *