26 Maj nöög å Våren je jer på allvar

Hej! E je som sagt såndajin tan 26 maj ida nö tå å he je våren som je i fullgang å int så langt tärt e böri var såmarin så he je no en riktit vaker tid heje som je just nöög å he märks på maang sätt att e böri närm se såmarin å en nager åv ti så je att e je massor me båtar å sjön å som je ut å kör på sjön + att maang je i skären åså förståss å in annin stor sak så je ju att man int behöver ha så mytchi kläder på se :). Hede va in lintin inlejdning om vi säger som så nöög ska vi ta na kort va som ha händ sedan ni hört na åv me. Maj je som allti sista månan fö sååndom tvs sändningar så tär ha e vuri två sändningar å två repriser hanje månan + na textrute uppdatering å ja i torsdast så va vi på avsslutningen åv heila allt ihop å he hadd vi liik som i fjol vä Åminne å ja he vort in toppen kveeld me bra folk he måst ja säg. Na  som å ha händ så je att båtin förståss je i sjön + att a vuri na lete i skären å fö egen deil je skärisaldo såje langt 4 gangor uvi ti skären men bara en natt tär änn så leeng men vi måst vell ta å änder på he na fram uvi tror ja… få sii hu e var tå men… 😛 Om ska ta na lete sämber nyheijter tå så kan nämnas att he arbetspraktik som jag je på nöög så tar slut början på Juni så var å sök na på nytt nöög tå å hoppas på att e sku va na arbeijr som man sku kuna böri me bara in kort prövoperiod elo na men ja tar lete va som komber nöög i börjane iallafall så he så men e ordnar no se.. Såde ha e sitt ut å he komber säkert att var meijr åv skären å ja en heil deil bilder komber e å säkert att var å ja har reijj nöög na bilder som sku måst upp på fotobloggin men tå e var meijr bilder änn va man hindar funder ut va som ska upp så täföri hänger int uppdateringen men tär just nöög men ja låvar uppdatering åv åtminstone fotobloggin på flaktjin.net undi såmarin hu e var me hanje bloggin som ni läser nöög vågar ja int säg men ska försök att hald er någårlunda uppdatera iallafall. He je såde läge je tå å som sagt skären,såmarin,bilder,sååndom tv m.m he je kommand tidin he fö me.   /Falktjin