Vi je in i JULI nöög å he ha både händ å komber att händ mytchi

Hej! He je måndajin tan 1 Juli ida nöög tå å såmarin je langt på väg å mytchi ha händ kanske nästan fö mytchi elo ja beror ju på hu man siir på e he å förståss tå men som sagt så komber e att händ mytchi änn å speciellt undi juli måna komber e att händ mytchi Augusti komber e no in deil å som bla Sommarfest i sååndom tan 18.8. Hede va lete åv in inlädning he om vi säger som så så nöög böri ja me att ga junom na lete va som ha hend närmsta tidin.. He va ju slute på Maj tå ja blogga sist så en litin uppdatering je no på siin plats säger jag iallafall. Mytchi åv skäri liive ha e no vort kan ja säg på direkten men sedan så ha e å vort en vändo ti Närpes åså ha e vuri ti Vörå å så int ha ja bara vuri i Vasa heiltiidin int men störst deilin ha e jo no vuri he tå iallafall men messåmarin vort ju in otrolit hälig en på Röijnskäre he me hon bäst <3 Susanna om än on måsta upp på lödajin å arbeijt så on missa tyvärr tå fammo va ut ti skären men så je e jer i liive att int kan man hind me allt int… Sedan så ha e å vuri skären både föri å baket messåmarin seinast i lödast kom jag heijm fråån  skären å tå hadd ja vuri uvi natten me föräldran fö att vi sku kör ut na virke å sku böri bygg på e nytt föråd/lider men kom int så langt me he int dock så kom vi länger me bastubygge tå iställe så he böri int va så mytchi åter tärt baston je färdi men e kan var föst ti nästa år å men ska int jev upp hoppe om att on je fädi heje åre änn inte fö int e såmarin slut änn int. Å som sagt en vändo ti Närpes va vi i onsdast å he va in stånd sedan hadd vuri tid sist å ja kanske e int  var liik leeng på nytt men he måst vi skååd tå sedan ska int planer fö mytchi fram åt fö e kan skiit se äntå. Sedan tå så vekon baket messåmarin elo ja onsda – sönda 26-30.6 så va e sommarkonferens på sååndom lärcenter å tär finns ju bla Sundom TV å så vi sänd live 2 gangor om dajin me undantag åv onsdajin tå e bara va en på kveeldin å såndajin tå vi int alls sänd na å jag va tiid å jölpt tel på torsdajin å lödajin å lödajin va å Susanna me tiid. He kan ju å nämnas jer att natten ti torsdajin tan 27.6 så slockna Sundom TV i byjjin åv hittils okänd anledning elo ja he va ju troligen åskan no som stäld tel e å ja änn je å svart i byjjin men feijlsökning pågar både vi sjölv Läs mer…