Villaavslutning m.m

Gokveeld! Siter just nöög på Röijnskäre å skrivar heje inlägge å je jer me bryyden <3 å vi ska va jer nöög heila hälgen å vi ska fiir Villaavslutnig/venetsiad så he så. He om he om sku ta na lete om va som ha händ sedan sist.. Ja ha ju i måndast börja arbeijt så ha klara åv in vecko tär å ställe ja arbeijtar på je Skolfotonorden å tär så arbeijtar ja me att jär skolkataloger. Nå he a vuri bra å fö he så a vi vuri ti fammo miin å ti mommos så en toppen vecko måst ja säg, å sååndom tv hadd ju möte å på måndas kveeldin så tiid va vi tå.   Sååndom Tv böri me sändningar tan 8.9 kl 18:30.   Ti sist så vill ja tack bryyden <3! /Falktjin

Juthbackamarknad, reijso m.m

Hej! E je Fridajin tan 23 Augusti 2013 ida nöög tå å ida bjer e åv to Nykarleby på Juthbacka maknad 2013 å he komber att var me föräldran vi far jag å bryyden fö feg int na svar åv na folk igår å en nager sku far me egen bil så täföri bestämd vi att komber att far me föräldarn miin tå iställe. Å ja föri he tå så förr veckon så vort e skären på hälgen å på såndajin va e Sommarfest i Sååndom så tå va vi tiid fö Sååndom TV å filma elo ja Susanna filma jag to kort iställe så ska int säg feil jer nöög å jer -> http://falktjin.net/2013/08/23/sundom-sommarfest-2013/ så finns e ca 40 bilder om ni je intressera.   Å ska vi ga än na lete bakåt så kan e ju å nämnas att vi ha vuri på in 4 dagars reijso ti Tammerfors å ha va en super bra reijso å ja tå passa vi å på att förlåv ås som ja skreijv om i seinast inlägge. Na Bilder från reijson finns: jer -> http://falktjin.net/2013/08/15/tammerfors-9-8/ å jer -> http://falktjin.net/2013/08/15/tammerfors-11-8-2013-d600/ Å ja na mytchi länger bakåt gar ja int men sku kuna blick lete fram åt men ja tror att ja ska ta å skriv e skilt inlägg om he na seinan endera i hälgen elo ti början på veckon så ta å ha in bra hälg nöög all så kanske vi synns i Nykarleby idag/kveeld om ni ska tiid annos synns vi nain annin gang. /Falktjin Susanna <3 Niklas  Förlovade 10.08.2013

Tammerfors å Förlovning!!

Hej! Fråån fridajin ti igår kveeld va vi på reijso ti Tammerfors å ja he va en reijso me shopping,mat,museum,ideapark å ja Förlovning vort e å på lödajin så tan 10.8.2013 Förlåva jag å Susanna ås tå å he va i Tammerfors. <3 Puss Sötis Susanna. Jer får ni en bild på ringan!! Bloggar na meijr seinan….   /Falktjin