Oktober nöög tå å mytchi ha händ sedan sist.

Hej! E  je 3 oktober ida nöög tå å he ha gaji en stånd sedan ja blogga sist fö e va villaavslutning tå å vi va på skären jag å bryyden å fiira villaavslutning. Sedan he så ha ja hinda böri arbeijt fö he börja ja tan 26 Augusti å arbeijte som ja je på så heijter Skolfoto Norden AB å ti hör undi Seppälän kolukuvat Oy å finns jer i Vasa i Sunnanvik så jer je jag nöög tå nain vecko tel fö e je bara tillfälligt så leng som skolfotograferingar halder på i sverige. He om arbeijte sedan så ha ju å Sååndom TV körd igang me siin höst 2013 å vi ha klara åv 2 direktsändningar å två repriser såje langt nästa direkt sändning komber nöög på såndajin tan 6.10 kl 18:30 skååd meijr på www.sundomtv.fi elo direkt.sundomtv.fi. Åså ha ja ju hinda me att planer en kommand fest som ska kom på lödajin alltså förlåvningsfestin vår å he ha vuri en deil planer kring he åså en deil fotograferingar m.m   Nager nyttiga länkar: BILDER: Na häöst bilder  från 7.9  http://falktjin.net/2013/09/07/hostbilder-7-9-2013/ Na skäribilder från mitten på September http://falktjin.net/2013/09/29/skaren-september-2013/ Briggen Tre Kronor Av Stockholm i Vasa 28.9.2013 – > http://falktjin.net/2013/09/29/briggen-tre-kronor-av-stockholm-28-9-2013/ Sååndom TV: Direkt sändning – > http://direkt.sundomtv.fi Blogg -> http://www.sundomtv.fi/blogg Allmänt – > http://www.sundomtv.fi   He va allt honje gangon hoppas på att höres na närman nästa gang.   /Falktjin