Sista februari å mytchi ha händ..

Godag! He je lödajin tan 28.2 å he ha händ in deil sedan blogga sist jer.. Å bla så ha ja vyri på na arbetsintervjuv men tyvärr feg ja int he jobbe..   Meijr som ha heend så je att ha vuri å fota ti bla Åminne… Koll på www.fotoblogg.fi så får ni in deil Malax bilder. Sedan så ha e int händ så mytchi anna  änn att ha fått heijm na som ja ha vänta leeng på så he je ja  nöjd yvi.. Men nöög var ni hav e bra så synns vi kanske ut på stan elo na änn ikveeld.   /Falktjin

Miin fotoblogg ha flytta…

Hej! Veijt int om all veijt om he änn men miin fotoblogg på www.falktjin.net ha flytta elo ja egentligen ha an int flytta utan he je in ny som ja ha öppna på www.fotoblogg.fi å allt nytt komber att kom upp tär… Allt gamber finns åter dock komber falktjin.net att ga i graven såde småningom så om vill si na gamber bilder je adressin old.fotoblogg.fi  

2015 je inn på Februari å ja vi ha kumi in beta på heje åre..

Hej! Som sagt så je vi inn på februari 2015 å he betyder att he ha gaji yvi en måna på heje nya åre reijj å jag ha int blogga na mytchi på heje åre elo ja he beror på hur man siir på e hede fö ja ha blogga he ha ja men inte så mytchi på hanje bloggin… Sedan så vill ja säg att blogg.niklasfalk.fi uppdateras int just nöög… utan komber att länk om han så att an länkar hiid alltså ti www.niklasfalk.fi/blogg vill säg men ni måst kom ihåg he om ni ska fölg me miin blogg en nager dagra fram yvi… Sedan så ha ju å förståss Sååndom TV körd igang me sändningar… va 3 sändningen heje åre i såndast å 3 reprisin igår kvälld. Men nöög va hede allt just nöög..   Hav e så bra allihop så synns å hörs vi åv na.. /Falktjin