Hobbyer

Webbdesign/Webbutvekling

Kan säg så mytchi att jag har hand om en nager olika webbplatser å tiid hör bla http://www.saandom.net å http://sundomtv.fi m.fl sedan så behöver ni jölp me na stort elo smått så ta kontakt så funderar vi vidäre…

Na nytt som ni kan skååd på så je www.nbw.fi

Foto/Fotografering

En åv mina största hobbyn je å Fotografering å he komber säkert att öijk på me he nöög fö a just skaffa en egen Systemdigitalkamera åv Märke Canon å Modell Eos d 600 + 18-55 objektvi så he komber att var mytchi fotas nöög allti tå he finns tiid fö he å tå e finns bra väder m.m så hoppas på att få e kombinera på na viis tå så mytchi e bara je möjligt

Koll in min fotoblogg  undi Fotoblogg i menyn

 Musik

Jag lyss på he mästa i musik väg men ti miin favorit musik höör dansbandsmusik så he ska ja ta å ta upp lete merij om jer va e je å historia m.m