Info om Mej

Namn: Niklas Falk
Bor: Sundom,Vasa
Hem från: Sundom,Vasa

Smeknamn: Nicke,Falktjin elo falk men oftast Falktjin
Förhållande: Sambo
Hemsida: niklasfalk.fi
Facebook: facebook.com/falktjin

Kort om me:

Ja je tå in man på 26 år å komber fråån in by som heijter Sååndom som ligger ca 10 km söder om Vasa å he hör ti Vasa.

Övrigt så har ja utbilda me föst ti elektronikmontör å våren 2011 vort ja fädi Datanom fråån Ya i korsnäs. he ja sysslar me på fritidin så je att fix heijmsiidor bla www.saandom.net å www.sundomtv.fi je nager ja kan nämn som ni kan besök. Sedan så e je å mytchi me bryyden miin <3 Susanna å ja tär millan tå e ja å aktiv i Sååndom lokal tv elo ja he e bryyden å men jag e merij (i Styrelsen) å rästen så var e tå in deil fotografering å filmas fö eget å fö sååndom tvs deil.

Fotograferase ha vort meijr sedan skaffa en Systemdigitalkamera (Canon EOS D600) han vort skaffa riktit sista dagan på år 2012 så ha int hadd han så leeng enn men koll in miin bilder på http://www.fotoblogg.fi