Miin projekt

Saandom.net

Saandom.net så je tå sååndoms internet siido på dialket,svenska,finska å engelska å e je jag falktjin som underhåller å äger all rättigheijter ti saandom.net m.m finns en nager me jölpare men ti e int så aktiv idag.

Meijr info hittar dö på www.saandom.net

Kontakt på e-mail falktjin@saandom.net

 

Sååndoms Ungdoms Tv

cropped-DSCN5191.jpgSååndoms Ungdoms Tv / Sundoms Ungdoms Tv

Jag har dreijji igang heje nöög i slute på 2009

Tyvärr så ha heje int gaji upp ti föväntningan så allt heje ligger lete på iis just nöög..

Kontakt info:  webmaster[at]sundomtv.fi, niklas[at]sundomtv.fi

Övrigt Sååndom tv på www.sundomtv.fi

 

Sundom24.fi

Sundom24.fi je förtillfälle Sååndoms byablogg men he finns planer på att å ar saker ska byggas upp men he komber att ta nain tiid enn innan na meijr komber…

Kontakt på falktjin@saandom.net