Miin projekt

 Hemsidor

Här hittas info om en del av de sidor som jag har byggt eller som är under planering.

info@nbw.fi

Isundom.fi – Under arbete!

Denna sida så finns det lite olika planer för, men om det blir som tänkt så kommer denna sida att innehålla något som kommer att vara till nytta för sundombor samt för sådana som söker info om byn.kontakt info@nbw.fi

Murmursund.fi – Under arbete!

Murmursund = Sundoms historika namn däför så finns ockå boken MA = Murmursunds Allehanda som ges ut 1 gång / år.
Så denna sida skall på något sätt beröra histora men också andra delar av Sundom förr och idag och varför inte också på något sätt MA.

Nbw.fi – Färdig!

NBW = Niklas bilder och web/wideo.
Här hittas mina bilder,hemsidor och video/media projekt som är på gång eller som är under arbete.

Saandom.net – Uppdatering på gång!

Stvplay.fi – Under arbete!

Kontakt på info@nbw.fi