Referenser

Hemsidor

Sundomjf.fi

Sundom Jaktförening r.f


behövde en ny hemsidan efter att deras förra sida hade blivit stängd efter att tjänsten har blivit en betaltjänst och då deras tidigare sida inte mötte dagens krav på hemsidor som att ex skall var “responsiv” och att man skall kunna logga in om man är medlem i föreningen samt att också den nya sidan blev byggd enligt deras behov.

Sundomtv.fi

Sundom Lokal TV r.f

Saandom.net

Sååndoms siido på dialekt.

Niklasfalk.fi

Min personliga hemsida.