Bloggin lete dåli uppdatera..

Hej! Vi je på lödajin tan 22 november nöög å ja ha int skriva na jer sedan i augusti så he böri no va dax på nytt om ska ha hanje bloggin na meijr…. Komber att kom in uppdatering undi hälgen. /Falktjin Inlägget Bloggin lete dåli uppdatera.. dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg. Source: New feed

Augusti böri ta slut…

Hej! He je så nöög att he ha gaji ca 1 måna sedan blogga sist å jag har som regel att klarar man jort int åv å blogg minst 1 gang i månan så tå je e itn lönt att ha in blogg hälder å offtast klarar ja me no faktist undi hede sjölv så nöög je e dags. Om böri tär sluta sist så ha e vuri en deil skären på nytt tå å meijr skären komber e att kom å nöög ti hälgen… fö tå je e Villaavslutningen å tå ska man va i skären om man bara kan va he å he komber vi att kuna va så e var att va tär tå heila hälgen å har ni vägan förbi å veijt vann e je så komber ni iland eloså slår ni in signal föri så skådar vi na.. He om hälgen som komber.. Nö je e så att ja fö två veckor sedan börja på na som heijter karriärträning å tär hinda ja va i ca 1 å in halv veko å baket he feg ja e erbjudand om att böri på arbetsprövning vär iTronic i Vasa å ja sagt å så ja to kontakt å på han vejin je e nöög tå å ida va ja tär fösta dajin å komber att va tär åtminstone i 1 måna så hoppas att e ska ga bra nöög tå så kanske e var 1 måna tel baket tå men måst skååd he nö ti böri me. Inlägget Augusti böri ta slut… dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg. Source: New feed

Augusti böri ta slut…

Hej! He je så nöög att he ha gaji ca 1 måna sedan blogga sist å jag har som regel att klarar man jort int åv å blogg minst 1 gang i månan så tå je e itn lönt att ha in blogg hälder å offtast klarar ja me no faktist undi hede sjölv så nöög je e dags. Om böri tär sluta sist så ha e vuri en deil skären på nytt tå å meijr skären komber e att kom å nöög ti hälgen… fö tå je e Villaavslutningen å tå ska man va i skären om man bara kan va he å he komber vi att kuna va så e var att va tär tå heila hälgen å har ni vägan förbi å veijt vann e je så komber ni iland eloså slår ni in signal föri så skådar vi na.. He om hälgen som komber.. Nö je e så att ja fö två veckor sedan börja på na som heijter karriärträning å tär hinda ja va i ca 1 å in halv veko å baket he feg ja e erbjudand om att böri på arbetsprövning vär iTronic i Vasa å ja sagt å så ja to kontakt å på han vejin je e nöög tå å ida va ja tär fösta dajin å komber att va tär åtminstone i 1 måna så hoppas att e ska ga bra nöög tå så kanske e var 1 måna tel baket tå men måst skååd he nö ti böri me. Inlägget Augusti böri ta slut… dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg. Source: New feed

Bästa hälgen såje langt hanje såmarin på in Folkpark

Godag! E je såndajin tan 20 juli ida å en hälg halder på å ga mot slute å he ha int vuri vilken hälg som hälst hälder om vi säger på he viise utan e börja lungt i fridast me att feg bryydens mamm å syster på besök å sedan hämta ja faster miin från fammos som ja sku för ti bussi fö on hadd vuri heijm fråån Åland in nager dagar åså kom vi hiid en sväng å sedan så for vi mo stan tå å bussstation å tå vi närmaros så siir jag heje:   Så tå ha lömna åv faster så parkerar ja bilin åså gar ja ti LS bussin me hopp om att få träff idolerna men tyvärr enda ja hitta så va chaffissin deiras så ja tala na lete me han tå iställe å tå ja fråga vann ”Grabbarna är?” så säger an .. ”Dom är å äter just nu” så ja hälsa åt an å sag att sku kom på spelningen i Åminne ikväll å att an sku häls åt di. Tär va fösta höjdpunktin på dajin om änn e va lete snopet att in bände va tär men hoppe å längtan ti kveeldin  i Åminne Folkpark vort ju no na lete störr tå man hadd sitt bussin på stan. Nåja baket hede for ja no heijm tå tibak å tå hadd vi å fått besök åv fammo så he va meijr folk vär ås tå å ja he vort na kaff å tåli som hör tel. Sedan tå vort e en stass vändo å baket vort e na grillas å sedan iväg på in förfest å sedan tå na baki kl 21 starta vi mot Åminne. Å tär va vi tå tärt kveeldin va slut å lete tel kl va na runt kl 03 tå vi for mot Sååndom tibak å heijm me na folk åså vort e in vändo ti stan me na folk åså heijm sj ti na mot kl 04 tå. Så mytchi anna har ja int å säg nöög .. men e komber e inlägg me na bilder fråån kveeldin jer strax.. /Falktjin Inlägget Bästa hälgen såje langt hanje såmarin på in Folkpark dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg. Source: New feed

Bästa hälgen såje langt hanje såmarin på in Folkpark

Godag! E je såndajin tan 20 juli ida å en hälg halder på å ga mot slute å he ha int vuri vilken hälg som hälst hälder om vi säger på he viise utan e börja lungt i fridast me att feg bryydens mamm å syster på besök å sedan hämta ja faster miin från fammos som ja sku för ti bussi fö on hadd vuri heijm fråån Åland in nager dagar åså kom vi hiid en sväng å sedan så for vi mo stan tå å bussstation å tå vi närmaros så siir jag heje:   Så tå ha lömna åv faster så parkerar ja bilin åså gar ja ti LS bussin me hopp om att få träff idolerna men tyvärr enda ja hitta så va chaffissin deiras så ja tala na lete me han tå iställe å tå ja fråga vann ”Grabbarna är?” så säger an .. ”Dom är å äter just nu” så ja hälsa åt an å sag att sku kom på spelningen i Åminne ikväll å att an sku häls åt di. Tär va fösta höjdpunktin på dajin om änn e va lete snopet att in bände va tär men hoppe å längtan ti kveeldin  i Åminne Folkpark vort ju no na lete störr tå man hadd sitt bussin på stan. Nåja baket hede for ja no heijm tå tibak å tå hadd vi å fått besök åv fammo så he va meijr folk vär ås tå å ja he vort na kaff å tåli som hör tel. Sedan tå vort e en stass vändo å baket vort e na grillas å sedan iväg på in förfest å sedan tå na baki kl 21 starta vi mot Åminne. Å tär va vi tå tärt kveeldin va slut å lete tel kl va na runt kl 03 tå vi for mot Sååndom tibak å heijm me na folk åså vort e in vändo ti stan me na folk åså heijm sj ti na mot kl 04 tå. Så mytchi anna har ja int å säg nöög .. men e komber e inlägg me na bilder fråån kveeldin jer strax.. /Falktjin Inlägget Bästa hälgen såje langt hanje såmarin på in Folkpark dök först upp på Niklas "Falktjin" Falks Blogg. Source: New feed

Oktober nöög tå å mytchi ha händ sedan sist.

Hej! E  je 3 oktober ida nöög tå å he ha gaji en stånd sedan ja blogga sist fö e va villaavslutning tå å vi va på skären jag å bryyden å fiira villaavslutning. Sedan he så ha ja hinda böri arbeijt fö he börja ja tan 26 Augusti å arbeijte som ja je på så heijter Skolfoto Norden AB å ti hör undi Seppälän kolukuvat Oy å finns jer i Vasa i Sunnanvik så jer je jag nöög tå nain vecko tel fö e je bara tillfälligt så leng som skolfotograferingar halder på i sverige. He om arbeijte sedan så ha ju å Sååndom TV körd igang me siin höst 2013 å vi ha klara åv 2 direktsändningar å två repriser såje langt nästa direkt sändning komber nöög på såndajin tan 6.10 kl 18:30 skååd meijr på www.sundomtv.fi elo direkt.sundomtv.fi. Åså ha ja ju hinda me att planer en kommand fest som ska kom på lödajin alltså förlåvningsfestin vår å he ha vuri en deil planer kring he åså en deil fotograferingar m.m   Nager nyttiga länkar: BILDER: Na häöst bilder  från 7.9  http://falktjin.net/2013/09/07/hostbilder-7-9-2013/ Na skäribilder från mitten på September http://falktjin.net/2013/09/29/skaren-september-2013/ Briggen Tre Kronor Av Stockholm i Vasa 28.9.2013 – > http://falktjin.net/2013/09/29/briggen-tre-kronor-av-stockholm-28-9-2013/ Sååndom TV: Direkt sändning – > http://direkt.sundomtv.fi Blogg -> http://www.sundomtv.fi/blogg Allmänt – > http://www.sundomtv.fi   He va allt honje gangon hoppas på att höres na närman nästa gang.   /Falktjin